Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (191)

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการ ดังนี้

          เวลา 07.00 น.ประธานพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพระพรชัยมงคลโดยมีท่านคมวัชร เอี้ยงอ่อง ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,ท่านเทิดทูน ภาสะฐิติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร,นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รอง ผวจ.ยส.(1),นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(2),นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดยโสธร,พลตำรวจตรีอนุพันธ์ จันทร์พฤกษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร,นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,คณะเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร,ข้าราชการ,พนักงานของรัฐ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วม ณ หอประชุมวิถีอีสานและสนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร


          เวลา 08.00 น. - ประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และพิธีรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แม่ดีเด่น ประจำปี 2561 จังหวัดยโสธร โดยมีท่านคมวัชร เอี้ยงอ่อง ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,ท่านเทิดทูน ภาสะฐิติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร,นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รอง ผวจ.ยส.(1),นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(2),นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดยโสธร,พลตำรวจตรีอนุพันธ์ จันทร์พฤกษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร,นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,คณะเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร,ข้าราชการ,พนักงานของรัฐ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วม ณ หอประชุมวิถีอีสาน


          เวลา 10.30 น. ประธานฝ่ายฆราวาสทอดผ้าป่า ระดมทุนในการซื้อที่ดินเพื่อสร้างสาธารณะประโยชน์ให้แก่พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยมีพระครูสุมนสารคุณ(หลวงปู่ประสาร สุมโน) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีพลตำรวจตรีอนุพันธ์ จันทร์พฤกษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร, นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,พุทธศาสนิกชน เข้าร่วม ณ วัดหนองไคร้ ต.หนองหิน อ.เมืองยโสธร


          เวลา 13.30 น.ประธานมอบบ้านตามโครงการ "มอบคืนความสุข สู่คนเมืองยศ เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม ประจำปี 2561 "รายนายวิสิทธิ์ บุญยก โดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,คณะเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นายสุวัฒน์ เข็มเพชร นอภ.เมืองยโสธร,ผู้นำท้องที่ ผู้นำทัองถิ่น,ประชาชน เข้าร่วม ณ บ้านเลขที่ 38 ม.8 บ.กุดระหวี ต.หนองหิน อ.เมืองยโสธร


          เวลา 19.00 น. ประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยมีท่านคมวัชร เอี้ยงอ่อง ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,ท่านเทิดทูน ภาสะฐิติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร,นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รอง ผวจ.ยส.(1),นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(2),นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดยโสธร,พลตำรวจตรีอนุพันธ์ จันทร์พฤกษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร,นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,คณะเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร,ข้าราชการ,พนักงานของรัฐ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วม ณ หอประชุมวิถีอีสาน

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับร้านธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพ จำนวน 258 คนซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร. ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการ ดังนี้

          เวลา 06.30 น. ร่วมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทยโดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,ประชาชน เข้าร่วม ณ ถนนคนเดินหน้าศาลหลักเมือง


          เวลา 08.30 น.ประธานเปิดโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทำสิ่งเป็นประโยชน์แก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชนของตนเอง และม่งจะสร้างความเข้มแข็งให้สังคมไทยได้ด้วยพลังของจิตอาสา และเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดยโสธร,พลตำรวจตรีอนุพันธ์ จันทร์พฤกษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร,นางพิมลรัตน์ สุกใส ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,จิตอาสา,ผู้นำท้องถิ่น,ผู้นำท้องที่ ประชาชน เข้าร่วม ณ วัดบ้านท่าเยี่ยม ต.เขื่องคำ อ.เมืองยโสธร

    


          เวลา 10.39 น. ประธานพิธีเปิดกิจกรรม "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" อำเภอเมืองยโสธร ประจำปี 2561 โดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร, นายสุวัฒน์ เข็มเพชร นายอำเภอเมืองยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอเมืองยโสธร

     


          เวลา 13.00 น. ประธานเปิดกิจกรรม "ดำนาเกษตรอินทรีย์สิถียโสธร"เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจ ได้ศึกษาเรียนรู้ในแปลงนาเกษตรอินทรีย์ โดยมีนายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดยโสธร,นายวุฒิ สุธารักษ์ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สนง.กษ.ยส.,นายศุภชัย ขาวพา รอง ผอ.รร.อนุบาลยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ, กลุ่มข้าวคุณธรรม,นักเรียน เข้าร่วม ณ แปลงนาหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการ ดังนี้
          เวลา 10.00 น.ประธานประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาปรับแก้ไขผังแปลงดินใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการตามคำร้อง และเป็นไปตามหลักวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยมีนายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รอง ผวจ.,นายพิมพ์ใจ บุญชูกุศล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร,คณะกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด

    


          เวลา 13.30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยโสธร โดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดยโสธร,นายประธาน พลโลหะ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สนง.กษ.ยส.,คณะกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมปลาส้ม

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ออกติดตามสถานการณ์น้ำในลำน้ำชี จำนวน 3 จุด ได้แก่ จุดท่าคำทอง 2.จุดบ้านหนองหนองหอย และ 3.จุดบ้านปากเป่ง ผลการตรวจสอบ น้ำในลำน้ำชีลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายสุวัฒน์ เข็มเพชร นายอำเภอเมืองยโสธร,นายสถิตย์ ศรีสงคราม ปลัด ทม.ยส.,นายวรวุฒิ ทองทศ นายก อบต.เขื่องคำ,ผู้นำท้องที่ร่วมให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ ณ จุดท่าคำทอง เขตเทศบาลเมืองยโสธร และ บ้านหนองหอย,บ้านปากเป่ง ตำบลเขื่องคำ อ.เมืองยโสธร

  

วันที่ 7 สิงหาคม 2561  เวลา 17.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมบันทึกเทปรายการ “บอกกล่าวเล่าเรื่อง เมืองยโสธร” เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร นโยบาย และภารกิจสำคัญของจังหวัดยโสธร รวมทั้งการแจ้งเตือนภัยต่างๆโดยมีจ.ส.ต.พงสถิตย์ อรอินทร์ ผอ.สวท.ยส. ให้การต้อนรับและนางมาตา (วันชนะ บุญปก ดาโรจน์) เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้เทปดังกล่าวจะนำไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร คลื่น F.M.90 MHz ในเช้าวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 06.00 น.

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2561 โดยมีท่านคมวัชร เอี้ยงอ่อง ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,ท่านเทิดทูล ภาสะฐิติ ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร,นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รอง ผวจ.ยส.(1),นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(2),นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดยโสธร,พลตำรวจตรีอนุพันธ์ จันทร์พฤกษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร,พันเอกฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง รอง ผอ.รมน.จว.ยส.,ท่านถาวร โมฆรัตน์ อัยการจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, คณะเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร เข้าร่วม ณ ห้องโถงชั้นล่างภายในศาลากลางจังหวัดยโสธร

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีมอบบ้านตามโครงการ "มอบคืนความสุข สู่คนเมืองยศ" เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี ประจำปี 2561 จังหวัดยโสธร" ให้กับนายพรมมา โอดเกษ อายุ72 ปี บ.เลขที่ 10 ม.7 บ.โนนยาง ต.สงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว โดยมีนายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รอง ผวจ.ยส.,นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,นายสมเกียรติ แก้วรัตน์นอภ.คำเขื่อนแก้ว,คณะเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น,ประชาชน เข้าร่วม ณ บ.โนนยาง ต.สงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น.  นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร" ประจำปีงบประจำปีประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดยโสธรโดยมีนายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รอง ผวจ.ยส.,นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,นายสมเกียรติ แก้วรัตน์ นอภ.คำเขื่อนแก้ว,คณะเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น,ประชาชน เข้าร่วม ณ วัดศิริราษฎร์พัฒนา บ.สงเปือย ต.สงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดยโสธร  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยโสธร นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ปลัดอำเภอ ข้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และพี่น้องประชาชนชาวตำบลสงเปือย ร่วมทำบุญตักบาตร. ณ วัดศิริราษฏร์พัฒนา บ้านสงเปือย ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

   

หน้าที่ 1 จาก 14