Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (489)

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ลูกจ้างภายในองค์กร ร่วมลงทะเบียนกิจกรรม “ อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ” ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดยโสธร ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงาน “ อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ได้พระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดกิจกรรม ปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก ” ในโอกาสพิธีเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำรัตนโกสินทร์ ” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และส่งเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม
จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ และร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก ” พร้อมกันทั่วประเทศ เวลา 15.00 น. ตามเส้นทางที่กำหนด โดยสามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ www.bikeunairak2018.com หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1111
 
 
 

ข้อมูลข่าวและที่มา

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว

ผู้สื่อข่าว : ยโสธร (ส.ปชส.) /วรรณทอง ภูโสภา ยโสธร (ส.ปชส.) /วรรณทอง ภูโสภาผู้เรียบเรียง : สุพจน์ กาบแก้วแหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม ยโสธร จังหวัดสะอาดรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ใช้ถุงผ้า นุ่งผ้าไทย ใช้ปิ่นโต เพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจรและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ สอดรับแนวทางการขับเคลื่อนวาระ 4 ดีของจังหวัดยโสธร อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมในองค์กรหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดยโสธรให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชนทั่วไป
ณ.ห้องข้าวหอมมะลิ ศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ 25 หน่วยงาน ประธานหอการค้า, นายอำเภอ และผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเข้าร่วมในครั้งนี้ จากนั้น ประธานในพิธีได้ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU กับหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนโครงการ"ยโสธร จังหวัดสะอาดดี”และแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย โดยหลักการ ช. ใช้น้อยใช้ซ้ำและนำกลับใช้ใหม่
ทั้งนี้ จังหวัดยโสธร ได้กำหนดอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน และสร้างวัฒนธรรมในองค์กรหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดยโสธรให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชนทั่วไป โดยโครงการใช้ถุงผ้า นุ่งผ้าไทย ใช้ปิ่นโต ในทุกวันอังคารและวันศุกร์ เริ่มวันอังคารนี้เป็นต้นไป
 
 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร บันทึกเทป"บอกกล่าวเล่าเรื่อง เมืองยโสธร" เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนโยบายและภารกิจสำคัญของจังหวัดยโสธร รวมทั้งแจ้งเตือนภัยในรูปแบบต่างๆโดยมี นางกมลพร คำนึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธรให้การต้อนรับและเป็นผู้ดำเนินรายการ และจะนำเทปดังกล่าวไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร คลื่นความถี่ F.M.90 MHz. ในวันพุธ ที่ 14 พ.ย.2561 เวลา 08.00 - 09.00 น. บันทึกเทป ณ ศูนย์ข่าว "Digital Center" สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดยโสธร(กต.ตร.จังหวัดยโสธร)ครั้งที่ 1/2562 โดยมี พล.ต.ต.ภิญโญ หวลกสินธุ์ ผู้บังคับการภูธรจังหวัดยโสธร,ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร ทุกสถานี,คณะกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมรามสมภพ ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร

  

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2561  ณ ห้องประชุมปลาส้ม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

  

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ และหารือแนวทางการดำเนินงานแปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่ ชนิดพืชอ้อย โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายธีระ วงษ์เจริญ) เป็นประธาน และมีนางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.,ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง,กลุ่มมิตรผล และตัวแทนเกษตรกร เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด

   

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีมอบโอวาทของคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ตัวแทนจังหวัดยโสธร ก่อนเดินทางเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 "เจียงฮายเกมส์" ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 18-28 พ.ย.2561 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,นายรังสรรค์  การะเกษ ผอ.กกท.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,คณะผู้ฝึกสอน,คณะนักกีฬา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น.  นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 9 ทุน ประกอบด้วย 1.ระดับประถมศึกษา จำนวน 3 ทุน 2.ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 3 ทุน 3.ระดับอาชีวศึกษา จำนวน 3 ทุน รวมเป็นเงิน 45,000 บาท โดยมีนางวัชรกาญจน์ คงพูล ศธจ.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,คณะชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร,ผู้คณะปกครอง,เด็กนักเรียน  เขัาร่วม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจาก นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิต ในพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร โดยมีพระวินัยสุนทรเมธี เจ้าคณะจังหวัดยโสธร (ธ) เป็นประธานในพิธีมอบปริญญาบัตร  ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลาตั้งแต่ 09.39 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานทอดผ้าพระกฐิน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานให้มูลนิธิพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เพื่อสร้างสันติภาพและการพัฒนา เพื่อเชิญไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำ พรรษาถ้วนไตรมาส เนื่องในมหาวาระบำเพ็ญบุญทอดกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยมี พ.อ.ฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง รอง ผอ.รมน.จ.ยส. นายสมเกียรติ แก้วรัตน์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว/ภรรยา ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ. ณ สำนักสงฆ์หนองหัวลิง บ้านลุมพุก หมู่ที่ 1 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร