Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (702)

วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปล่อยขบวนรถแห่รณรงค์และประชาสัมพันธ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โค้งสุดท้าย (Big Day)” ณ หน้าบริเวณหอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร ทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวให้ออกมาสิทธิมากขึ้น สร้างบรรยากาศโค้งสุดท้าย ให้คึกคัก และเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิให้มากที่สุด โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นางยุรดา ทองธนฐากุล ผอ.กกต.ยโสธร ,หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายกกต. และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
ภายหลังประธานได้กล่าวเปิดงาน แล้วได้ขึ้นรถร่วมกับขบวนแห่รณรงค์และประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 18 คัน ไปตามถนนในเขตเทศบาลเมืองยโสธร ซึ่งจะหยุดรถเป็นจุดเพื่อแจกเอกสารให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตามเส้นทางดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้มีรถแห่ ได้แยกออกไปรณรงค์และประชาสัมพันธ์เลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร ในแต่ละอำเภอและทุกหมู่ อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม จังหวัดยโสธร ถือว่าเป็นแชมป์ในการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สส.มากที่สุดของประเทศ ในขณะที่บรรยากาศการหาเสียงของผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ส.ในครั้งนี้สุดคึกคัก พร้อมกันนี้ จังหวัดยโสธร ได้ตั้งเป้าไว้จะมีคนออกมาใช้สิทธิไม่น้อยกว่า 80% และมีบัตรเสียไม่เกิน 2%

54518390 2287538164793078 2408700758624043008 n

54372198 2287538178126410 577170925145817088 n

55614047 2287539734792921 6672707830115467264 n
///////////////////////
ปิยะนุช ศรีแก่นจันทร์/ข่าว

สุรดา พลชัย ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร. /21 มี.ค. 62

วันที่ 21 มีนาคม 2562เวลา 09.30 น. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานเปิดโครงการการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ( พอ.สว. ) พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวเสื้อกันหนาวแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ มอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ อุปกรณ์กีฬา และมอบพันธุ์ปลาให้ผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย หมู่ที่ 6 ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ซึ่งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นหน่วยแพทย์ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงก่อตั้งขึ้นด้วยปณิธานแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือราษฎรในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล ด้อยโอกาส ให้มีสุขภาพที่ดี ไม่ทุกข์ทรมาน จากโรคภัยไข้เจ็บ โดยมีอาสาสมัคร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหน่วยงานอื่น ๆ เข้ามาช่วยเหลือ เพื่อบำบัดทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนในถิ่นทุรกันดารอย่างใกล้ชิด และสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่
โดยมีการบริการด้านสาธารณสุขส่งเสริมสุขภาพ บริการด้านทันตกรรม หน่วยแพทย์แผนไทย และการบริการนอกสถานที่จากหน่วยงานราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอและภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้มาใช้บริการให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับบริการในเขตพื้นที่มากกว่า 500 คน

54798906 2287522591461302 8203714219162468352 n

54731226 2287522848127943 2093712280951717888 n

54521470 2287523201461241 8072125827191406592 n  54428688 2287522051461356 7618499344257253376 n

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมโครงการ "ร่วมลงขัน ชวนกันไปทำนา" เพื่อรณรงค์ให้เกิดการผลิตและบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ และเป็นการเพิ่มช่อทางการตลาดให้กับเกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดยโสธร ส่งเสริมให้เกษตรกรมีราบได้ที่มั่นคง สร้างกำลังใจให้เกษตรกรเกิดความเชื่อมั่นและมุ่งมั่นในการทำเกษตรอินทรีย์ จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ และกลุ่มเกษตรที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมหารือ วางแผนการดำเนินโครงการฯ ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

54428335 2287003394846555 5778611109284020224 n

54434644 2287003384846556 1700684655532965888 n

สุรดา พลชัย ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร /20 มี.ค. 62

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 15.30 น. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นำหัวหน้าส่วนราชการ ลูกจ้าง ในองค์กร กว่า 30 คน เต้นแอโรบิคออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพ ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้กำหนดจัดกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ประจำทุกวันพุธตั้งแต่ช่วงเวลา 15.30 - 16.30 น. รวม 1 ชั่วโมง เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายภายในหน่วยงานองค์กร เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้หน่วยงานในองค์กรได้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกันด้วย

55547105 2286998064847088 8043509559609786368 n

54728325 2286997964847098 4741655946462232576 n

54258245 2286997841513777 2105206133126856704 n

สุรดา พลชัย ข่าว ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร 20 มี.ค. 62

วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.09 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีถูกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดยโสธร ประจำปี 2562 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),น.ส.สิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการ,นายอำเภอ,คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,สักขีพยาน,สื่อมวลชน เข้าร่วม ณ หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร

S 37748896

S 37748898

วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ ประจำเดือน มีนาคม 2562 ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),น.ส.สิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย,นายอำเภอ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด

S 3047526

S 3047529

- เวลา 08.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 3/2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562 โดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),น.ส.สิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,คณะกรมการฯ,นายอำเภอ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์

S 3047533

- เวลา 11.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 3/2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),น.ส.สิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการ,คณะกรรมการฯ,นายอำเภอ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์

S 3047530

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงานเทศกาลนมัสการพระธาตุพระอานนท์ และงานมหกรรมประเพณีฮิตสิบสอง ประจำปี 2562 ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งวัดมหาธาตุ เป็นวัดพระอารามหลวง ที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญอย่างยิ่งของชาวจังหวัดยโสธร เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นทางธรรมหรือทางโลก ซึ่งในสมัยก่อนแหล่งเรียนรู้ของมนุษย์ก็คือวัด ดังนั้นวัดจึงเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในการเรียนรู้ ตลอดจนเป็นที่พัฒนาจิตใจของมนุษย์ และเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของพี่น้องชาวพุทธ อีกทั้งยังเป็นการบำเพ็ญกุศลและนมัสการพระธาตุอานนท์ ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วมในการทำบุญ เพื่อทำนุ บำรุง ดูแล รักษา โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศาสนสถานต่าง ๆ ภายในวัด ตลอดจนการพัฒนาวัดในด้านต่าง ๆ ต่อไป

S 3022943

S 3022947

S 3022944

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำอภิเษกจังหวัดยโสธร เพื่อจัดทำแผนงาน อำนวยการ กำกับดูแล และดำเนินการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดยโสธรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และจังหวัดได้เตรียมการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัด ในวัน เวลา และฤทษ์ที่สำนักพระราชวังกำหนดไว้ จังหวัดยโสธรจึงได้เรียนเชิญคณะกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดยโสธร ณ ห้องหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่)

54433947 2285860264960868 7246737523555172352 n

54354314 2285860074960887 8671480722277531648 n

สุรดา พลชัย ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร /18 มี.ค. 62

วันที่18 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ณ วัดศรีธรรมาราม อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจ การปกครองแก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย และได้ทรงวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น นับจาก พ.ศ. 2448 จวบจนปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 114 ปี มาแล้ว และเพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยของการบริหารราชการแผ่นดินที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน

54514905 2285836431629918 4064334819289464832 n

53930176 2285836564963238 2743282383179481088 n

54436677 2285836728296555 3974844296594456576 n

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ในฐานะ ผอ.รมน.จังหวัด ย.ส. มอบหมายให้นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย พ.อ.ฉกาจพงษ์ หงส์ทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ส. (ท) ให้การต้อนรับ พล.ต.อรชัย บุญสุขจิตเสรี ผช.จเร กอ.รมน. และคณะในโอกาสเดินทางมาตรวจการปฏิบัติราชการและประเมินผลงานการปฏิบัติงาน ของ กอ.รมน.จังหวัด ย.ส. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

54217294 2283489751864586 4698545650315296768 n

54278411 2283489961864565 7851506817623392256 n

54434440 2283489865197908 5718686248101478400 n

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร