Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (695)

วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมการประเมินส่วนราชการและการประเมินผู้บริหารองค์การ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ( หลังใหม่ ) อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อให้การดำเนินการตัวชี้วัดตามกรอบและแนวทางการประเมินส่วนราชการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด

53359594 2277784025768492 6271257962807820288 n

53300095 2277783909101837 8521285385223929856 n

52995415 2277783905768504 2597324684198412288 n  53764591 2277784012435160 15983939835396096 n

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

วันที่ 2 มีนาคม 2562 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กอ.รมน.ยโสธร โครงการชลประทานยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อกักเก็บน้ำในแม่น้ำชี ไว้เพื่ออุปโภคบริโภคและทำการเกษตรช่วงฤดูร้อน ซึ่งมีความยาวของฝายชะลอน้ำยาวประมาน 130 เมตร สูงประมาณ 1.5 เมตร เพื่อรองรับน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง ณ บริเวณแม่น้ำชีหลังวัดท่าข้าม ตำบลหัวเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งสถานการณ์น้ำของจังหวัดยโสธรในแม่น้ำชี ในเขตอำเภอหมาชนะชัยมีน้ำน้อยและบางช่วงแห้งสามารถเดินข้ามไปได้ยาวกว่า 1 กิโลเมตร และมีจุดที่วิกฤตมี 3 จุดประกอบด้วย บริเวณบ้านดอนขะยอม ตำบลสงเปลือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว บ้านท่าช้าง ตำบลบากเรือ และบ้านหนองยาง ตำบลหัวเมือง ของอำเภอมหาชนะชัย และตอนนี้ได้ประสานทางเขื่อนลำปาว เพื่อขอการสนับสนุนน้ำเติมลงในแม่น้ำชี และได้สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อเป็นการกักเก็บน้ำที่ปล่อยมาจากต้นเขื่อนไว้ใช้ในช่วงฤดูร้อนที่มาถึง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่

53145757 2277070302506531 6208089538028371968 n

53563802 2277070109173217 6062367619866951680 n

53621298 2277069729173255 375495410002690048 n  53553177 2277069669173261 1469069391520858112 n

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

วันที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมพลังเครือข่ายเด็กและเยาวชน ภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีพระอาจารย์สมพงษ์ รตนวํงโส ทีมวิทยากร ธรรมะเดลิเวอรี่ จากวัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ บรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “ทางเลือก ทางรอด” และดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดยโสธร/นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร กล่าวรายงานฯ มีนักเรียน จำนวน 800 คน จาก 8 โรงเรียนของจังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ โรงแรม เจ.พี.เอ็มเจอรัลด์ จังหวัดยโสธร

398744

398743

วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร พิธีบวงสรวง ร.5 ณ หน้าศาลากลางจังหวัดฯ และในเวลา 10.00 น. พิธีบวงสรวงเจ้าเมืองยโสธรคนแรก ณ บุ่งน้อย-บุ่งใหญ่ เนื่องในวันสถาปนาจังหวัดยโสธร ครบ 47 ปี

DSC 0270

DSC 0276

DSC 0307

DSC 0292

DSC 0300

DSC 0373

DSC 0318

DSC 0400

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมข้อราชการพร้อมมอบนโยบายให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัดเพื่อติดตามการดำเนินงานภารกิจที่สำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร,ผู้ว่าราชการจังหวัด ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย,หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

S 2342917

S 2342918

S 2342921

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระราชรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดยโสธร เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ศาลจังหวัดยโสธร อัยการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/อำเภอ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอมหาชนะชัย เข้าร่วมพิธีฯ ณ วัดเหล่าใหญ่ บ้านเหล่าใหญ่ ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

397539

397540  397541

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีมอบเงินกู้เพื่อเป็นทุนสำหรับการประกอบอาชีพแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 53 ราย ณ ห้องประชุมสีเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร

397478

397480  397481

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานเปิดโครงการชุมชนคุณธรรมรวมใจ และกิจกรรมประชุมสัมมนาชุมชนคุณธรรมนำการพัฒนา เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดยโสธร ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านเขื่องคำ ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนคุณธรรมดังกล่าวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกภาคส่วน มีความเข้าใจในกระบวนการในการประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถบ่งบอกถึงกระบวนการในการพัฒนาคุณธรรมที่ได้มาตรฐาน เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมของประชาชนจนเป็นที่ประจักษ์ และน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ในจังหวัดยโสธร

52361824 2275215402692021 2159354267591245824 n

52803716 2275215796025315 8566384543286689792 n

53226288 2275215592692002 1485502829748551680 n  53188126 2275215692691992 8106361170421612544 n

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว / ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

https://www.facebook.com/PublicrelationsYasothon/?epa=SEARCH_BOX

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และตรวจสถานการณ์น้ำลำน้ำชีเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยมีพันเอกฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง รอง ผอ.รมน.จว.ยส.,นายชยุต วงศ์วณิช ปภ.ยส.,นายสวัสดิ์ นาคสุทธิ์ ผอ.ชลประทานจังหวัดยโสธร,นางกมลพร คำนึง ปชส.ยส.,นายสราวุธ นามสีลี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ทปค.อ.มหาชนะชัย,ผู้บริหาร อบต.หัวเมือง,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน,สื่อมวลชน,พี่น้องประชาชน ร่วมให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ ณ บริเวณวัดท่าข้าม บ.หนองยาง ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย

S 36569100

S 2318392

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และน้ำเสียของจังหวัด โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการโรงงานในเขตจังหวัดเข้าร่วมประชุมฯ. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

396356

396357  396360