Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (695)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.30 น. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีปิดการประกวดกาพย์เซิ้งบั้งไฟ และกิจกรรมเดินแบบให้ใต้ชื่องาน "งามบั้งไฟโบราณ สานเสน่ห์ภูษา งามผ้ายยศสุนทร" และรับชมการแสดงแสงสีสื่อผสมตำนานพญาคันคากตำนานบุญบั้งไฟ ในงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2562 โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร,นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.,นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,นางพวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร,นายอภิรัตน์ ป้องกัน นอ.เมืองยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,นายอำเภอ,ประชาชน,ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน,นักท่องเที่ยว เข้าร่วม ณ วิมานพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร

S 38617130

S 38617133

วันที่ 10 พฤษาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายบุญธรรม เลิศสุขขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดสถานที่ท่องเที่ยววิมานพญาแถน จังหวัดยโสธร โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร,นางพิมลรัตน์ สุกใสนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้บริหาร อปท.,กำนันผู้ใหญ่บ้าน,ข้าราชการ,พนักงาน เจ้าหน้าที่,สื่อมวลชน,ประชาชน เข้าร่วม ณ วิมานพญาแถน

S 38617118

S 38617119

S 38617122  S 38617124

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.30 น.นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประกวดกาพย์เซิ้งบั้งไฟในงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2562 โดยมี นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,นางพวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร,นายอภิรัตน์ ป้องกัน นอ.เมืองยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,ประชาชน,ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วม ณ วิมานพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร

S 38576306

S 38576307

S 38576305  S 38576302

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น.นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการ จังหวัดยโสธร และรองผู้ว่าราชการจังหวัด เปิดกิจกรรม หมู่บ้านท่องเทียวเชิงประเพณีวัฒนธรรม ร่วมกับ ปลัดจังหวัดยโสธร/หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด โดยมีนายชัยโรจน์ ธนสันติ พัฒนาการจังหวัดยโสธร กล่าวรายงานและให้ข้อมูล และหัวหน้ากลุ่มงานฯ /หน.ฝ่าย ฯ /พัฒนาการอำเภอฯ ณ ลานคอนกรีตหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร

949519

949521

949522

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น.นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมบันทึกเทป "บอกกล่าวเล่าเรื่อง เมืองยโสธร" เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนโยบายและภารกิจสำคัญของจังหวัดยโสธร รวมทั้งแจ้งเตือนภัยในรูปแบบต่างๆโดยมี นางกมลพร คำนึง ปชส.ยส. ให้การต้อนรับ และนางสาวนันทพร กาสาวิด นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ สวท.ยส.เป็นผู้ดำเนินรายการ และจะนำเทปดังกล่าวไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร คลื่นความถี่ F.M.90 MHz. ในวันพุธ ที่ 8 พ.ค. 2562 เวลา 08.00 - 09.00 น. บันทึกเทป ณ ศูนย์ข่าว "Digital Center" สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร

S 4145249

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยมีท่านนพดล ไกษร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,ท่านต่อพงษ์ พงษ์เสรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร,นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร,องค์กร ภาคเอกชน,จิตอาสา,พ่อค้า ประชาชน ทุกหมู่เหล่า เข้าร่วม ณ หอประชุมวิถีอิสาน

S 38527111

S 38527108

S 38527110

S 38527113

S 38527116

S 38527137

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-23.59 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยมีท่านนพดล ไกษร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,ท่านต่อพงษ์ พงษ์เสรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร,องค์กร ภาคเอกชน,จิตอาสา,พ่อค้า ประชาชน ทุกหมู่เหล่า เข้าร่วม ณ หอประชุมวิถีอิสาน

S 38519025

S 38519029

S 38519031 S 38519032

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมจิตอาสา พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเช้า ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรมวันนี้ประกอบไปด้วยประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ บทถวายพรพระจากนั้นพระสงฆ์และสาม จำนวน 69 รูป ออกรับบิณฑบาต
เสร็จพิธีสงฆ์ พสกนิกรชาวจังหวัดยโสธรทุกหมู่เหล่าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีจากโทรทัศน์รวมเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ที่รับสัญญาณจาก กทม. ในห้องประชุมวิถีอีสานอย่างพร้อมเพียง

59285928 2315013092045585 8614242887124647936 n

58922523 2315013152045579 616663462965149696 n

59549007 2315013432045551 8738342475334156288 n  59553628 2315013188712242 3625219119588048896 n

59473706 2315013705378857 5781971569005821952 n 59285477 2315013612045533 24440008886714368 n

กฤษฎา ศรอินทร์ ข่าว
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยผู้บังคับการกรมทหารที่ 16 สัสดีจังหวัด ผู้แทน กอ.รมน.จังหวัด ผู้แทนหน่วยทหาร สัสดีอำเภอ ครูฝึก/เจ้าหน้าที่ทหาร ผู้ปกครอง/ญาติ เป็นประธาน/ร่วมการรับ-ส่งทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 จำนวน 375 นาย ณ หอประชุมอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

428388

428389

428391

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.,นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,ทหาร ตำรวจ,หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องโพธิ์ศรีเขียว อาคาร 9 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อำเภอเมืองยโสธร

S 4022316

S 4022318  S 4022320