Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (702)

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น.นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมบันทึกเทป"บอกกล่าวเล่าเรื่อง เมืองยโสธร" เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนโยบายและภารกิจสำคัญของจังหวัดยโสธร รวมทั้งแจ้งเตือนภัยในรูปแบบต่างๆโดยมี นายณัชพงษ์ หงษ์ทอง นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ สวท.ยส.เป็นผู้ดำเนินรายการ และจะนำเทปดังกล่าวไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร คลื่นความถี่ F.M.90 MHz. ในวันพุธ ที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 08.00 - 09.00 น. บันทึกเทป ณ ศูนย์ข่าว "Digital Center" สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร

S 4358199

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2562 และพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยโดยมีท่านนพดล ไกษร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,ท่านวีระชัย มะลิวัลย์ อัยการจังหวัดยโสธร,นายเฉลา สร้อยทอง ผบ.เรือนจำจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,เจ้าหน้าที่,ญาติผู้ต้องราชทัณฑ์ เข้าร่วม ณ อาคารเอนกประสงค์ เรือนจำจังหวัดยโสธร

S 4358166

S 4358169

S 4358171  S 4358203

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจต่อโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2562 (ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(Video Conference )โดยมีนางนิสรา เพ็ชรทวี สถิติจังหวัดยโสธร,ผู้แทน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง,เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด

S 4317216

S 4317218  S 4317219

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีประดับอินธนูให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 (รอบ4) โดยมีนายบุญสนอง พลมาตร์ รก.ศธจ.ยส.,ผู้บริหาร สนง.ศธจ.ยส.,ผู้ปกครอง,คณะครู บรรจุใหม่ เข้าร่วม ณ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์

S 4317208

S 4317214

S 4317212  S 4317213

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงบทบาท และแนวทางการปฏิบัติให้แก่สมาชิกเพื่อเพิ่มศักยภาพสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร โดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร,นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.,นายไกร เอี่ยมจุฬา หน.สนจ.ยส.,สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสีเงิน

S 4317201

S 4317203  S 4317205

วันที่ 12 พฤษาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีจุดบั้งไฟปฐมฤกษ์ และบั้งไฟเสี่งทาย เพื่อขอพญาแถน งานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร นายก ทม.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,อาคันตุกะจากประเทศญี่ปุ่น,คณะบั้งไฟทุกประเภท,นักท่องเที่ยว เข้าร่วม ณ กองอำนวยการสวนสาธารณะพญาแถน อ.เมืองยโสธร

S 4292640

S 4292642

S 38666369

วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2562 โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวรายงาน,ท่านนพดล ไกษร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,นายอำเภอ,คณะบั้งไฟทุกประเภท,สื่อมวลชน,นักท่องเที่ยว เข้าร่วม ณ กองอำนวยการหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร

S 4235336

S 4235337

S 4235339

S 38641677  S 4235341

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.30 น. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีปิดการประกวดกาพย์เซิ้งบั้งไฟ และกิจกรรมเดินแบบให้ใต้ชื่องาน "งามบั้งไฟโบราณ สานเสน่ห์ภูษา งามผ้ายยศสุนทร" และรับชมการแสดงแสงสีสื่อผสมตำนานพญาคันคากตำนานบุญบั้งไฟ ในงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2562 โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร,นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.,นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,นางพวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร,นายอภิรัตน์ ป้องกัน นอ.เมืองยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,นายอำเภอ,ประชาชน,ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน,นักท่องเที่ยว เข้าร่วม ณ วิมานพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร

S 38617130

S 38617133

วันที่ 10 พฤษาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายบุญธรรม เลิศสุขขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดสถานที่ท่องเที่ยววิมานพญาแถน จังหวัดยโสธร โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร,นางพิมลรัตน์ สุกใสนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้บริหาร อปท.,กำนันผู้ใหญ่บ้าน,ข้าราชการ,พนักงาน เจ้าหน้าที่,สื่อมวลชน,ประชาชน เข้าร่วม ณ วิมานพญาแถน

S 38617118

S 38617119

S 38617122  S 38617124

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.30 น.นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประกวดกาพย์เซิ้งบั้งไฟในงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2562 โดยมี นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,นางพวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร,นายอภิรัตน์ ป้องกัน นอ.เมืองยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,ประชาชน,ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วม ณ วิมานพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร

S 38576306

S 38576307

S 38576305  S 38576302