Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (702)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานเปิดโครงการชุมชนคุณธรรมรวมใจ และกิจกรรมประชุมสัมมนาชุมชนคุณธรรมนำการพัฒนา เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดยโสธร ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านเขื่องคำ ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนคุณธรรมดังกล่าวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกภาคส่วน มีความเข้าใจในกระบวนการในการประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถบ่งบอกถึงกระบวนการในการพัฒนาคุณธรรมที่ได้มาตรฐาน เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมของประชาชนจนเป็นที่ประจักษ์ และน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ในจังหวัดยโสธร

52361824 2275215402692021 2159354267591245824 n

52803716 2275215796025315 8566384543286689792 n

53226288 2275215592692002 1485502829748551680 n  53188126 2275215692691992 8106361170421612544 n

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว / ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

https://www.facebook.com/PublicrelationsYasothon/?epa=SEARCH_BOX

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และตรวจสถานการณ์น้ำลำน้ำชีเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยมีพันเอกฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง รอง ผอ.รมน.จว.ยส.,นายชยุต วงศ์วณิช ปภ.ยส.,นายสวัสดิ์ นาคสุทธิ์ ผอ.ชลประทานจังหวัดยโสธร,นางกมลพร คำนึง ปชส.ยส.,นายสราวุธ นามสีลี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ทปค.อ.มหาชนะชัย,ผู้บริหาร อบต.หัวเมือง,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน,สื่อมวลชน,พี่น้องประชาชน ร่วมให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ ณ บริเวณวัดท่าข้าม บ.หนองยาง ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย

S 36569100

S 2318392

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และน้ำเสียของจังหวัด โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการโรงงานในเขตจังหวัดเข้าร่วมประชุมฯ. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

396356

396357  396360

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร นายสมเพชร สร้อยสระคู นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดยโสธร ณ สถานที่สำคัญของจังหวัด 9 แห่งสำคัญ ได้แก่
- บูชาพระธาตุอานนท์ วัดมหาธาตุ
- เจ้าปู่พระละงุม หลังที่ว่าการอำเภอเมือง
- สักการะหลวงพ่อพระสุก วัดศรีธรรมมาราม
- เจ้าปู่หอชุม บริเวณทิศตะวันตกวัดสิงห์ท่า
- บอกกล่าวหอมเหศักดิ์ ประตูวัดสิงห์ท่าด้านทิศเหนือ
- บอกกล่าวเจ้าพ่อหลักเมือง ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
- บอกกล่าวเจ้าแม่สองนางพี่น้อง บริเวณสี่แยกแพทย์หาญ
- บอกกล่าวพญาแถน สวนสาธารณพญาแถน
เพื่อบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดยโสธร เพื่อให้การจัดงานวันสถาปนาจังหวัด ประจำปี 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์

 

พิธีบวงสรวง 27262 ๑๙๐๒๒๗ 0139

พิธีบวงสรวง 27262 ๑๙๐๒๒๗ 0040

พิธีบวงสรวง 27262 ๑๙๐๒๒๗ 0142

  พิธีบวงสรวง 27262 ๑๙๐๒๒๗ 0052พิธีบวงสรวง 27262 ๑๙๐๒๒๗ 0154

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมสังเกตการณ์ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดยโสธ ประจำปี 2561 โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย บรรยายพิเศษ "ทิศทาง เศรษฐกิจของไทย กับจังหวัดยโสธร" และมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),น.ส.สิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,คณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดยโสธร เข้าร่วม ณ ห้องบุษราคัม รร.เจพี เอ็มเมอรัลด์

S 2277416

S 2277415

S 2277417

S 2277418

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นบันทึกเทป "บอกกล่าวเล่าเรื่อง เมืองยโสธร" เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนโยบายและภารกิจสำคัญของจังหวัดยโสธร รวมทั้งแจ้งเตือนภัยในรูปแบบต่างๆโดยมี นางกมลพร คำนึง ปชส.ยส. ให้การต้อนรับ และเป็นผู้ดำเนินรายการ และจะนำเทปดังกล่าวไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร คลื่นความถี่ F.M.90 MHz. ในวันพุธ ที่ 27 ก.พ.2562 เวลา 08.00 - 09.00 น. บันทึกเทป ณ ศูนย์ข่าว "Digital Center" สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร

S 2277411

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานสรุปผลการดำเนินการจัดเตรียมงานวันสถาปนาและงานกาชาดจังหวัดยโสธร ประจำปี 2562 เพื่อ ปรึกษาหารือและแนวทางการดำเนินงาน รูปแบบการจัดเตรียมงาน และติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ โดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),น.ส.สิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,คณะกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์

S 2277407

S 2277408

S 2277410

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้จนบนวิถีความพอเพียงจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2562 ภายใต้คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดยโสธร(ศพจ.จ.ยโสธร)เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีนายชัยโรจน์ ธนะสันติ พช.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,คณะกรรมการฯ เข้าร่วม ณ หัองประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์

S 2277406

S 2277404  S 2277405

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร (ก.ท.จ.ยโสธร) ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลในเขตพื้นที่จังหวัด. ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

395726

395727  395730

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการของจังหวัด. ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดยโสธร

395702

395703  395705