Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (642)

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมบันทึกเทป "บอกกล่าวเล่าเรื่อง เมืองยโสธร" เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนโยบายและภารกิจสำคัญของจังหวัดยโสธร รวมทั้งแจ้งเตือนภัยในรูปแบบต่างๆโดยมี นางกมลพร คำนึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธรให้การต้อนรับและเป็นผู้ดำเนินรายการ และจะนำเทปดังกล่าวไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร คลื่นความถี่ F.M.90 MHz. ในวันพุธ ที่ 16 ม.ค.2562 เวลา 08.00 - 09.00 น. บันทึกเทป ณ ศูนย์ข่าว "Digital Center" สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2562  ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

   

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมหารือและร่วมรับฟังข้อมูลจากผู้แทนเครือข่ายอนุรักษ์กลุ่มลำเซบายและกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายกรณีการคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัทมิตรผลไบโอ - พาวเวอร์(อำนาจเจริญ) จำกัด โดยมีนายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน,คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน,คณะทำงานฯ, เครือข่ายอนุรักษ์กลุ่มลำเซบายและกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย เข้าร่วม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 10.15 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  จังหวัดยโสธร. ณ ห้องประชุม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคยโสธร จังหวัดยโสธร

   

วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนวาระ 4 ดี จังหวัดยโสธร” การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีนายชัยโรจน์ ธนสันติ พัฒนาการจังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานฯ ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค จังหวัดยโสธร

  

กฤษฎา ศรอินทร์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนในเขตพื้นที่ทุรกันดารพื้นที่ห่างไกล อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ  วัดโพธิ์ศรีตาราม บ้านพอก  หมู่ที่ 6  ตำบลคำไผ่  อำเภอไทยเจริญ  จังหวัดยโสธร  เพื่อดูแลประชาชนในเขตพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล  ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพในด้านต่าง ๆ อาทิ  ปัญหาด้านสุขภาพช่องปาก  ปัญหาทางสายตา  ปัญหาสุขภาพจิต  และมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากจน  มอบผ้าห่มกันหนาว  และมอบพันธุ์ปลาให้กับประชาชนในพื้นที่  เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตชุมชนห่างไกล  ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้  มีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่ออกให้บริการ  เช่น  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ฯลฯ  เพื่อประชาชนที่มาร่วมงาน  จะได้รับบริการอย่างทั่วถึงและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด

 

  

 

เนตรพงษ์  ม่อมพะเนาว์  ข่าว/ภาพ

กมลพร  คำนึง  บก.ข่าว

ส.ปชส.ยโสธร

http://pr.prd.go.th/yasothon/ewt_news.php?nid=6458&filename=index

วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยโสธร นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกฝ่าย ร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ : เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ-แผ่เมตตา ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวอุดมการณ์รักชาติ ตามโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ของ กอ.รมน.จว.ยส. และเป็นกิจกรรมหนึ่งในการขับเคลื่อนวาระ 4 ดี จังหวัดยโสธร ด้านคนดี  ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร

  

วันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"  ณ หอประชุม OTOP สวนสาธารณะพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร อ่านสารวันเด็กของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และมอบเกียรติบัตรแก่เด็กดีเด่น ประจำปี 2562 พร้อมมอบของขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กที่มาร่วมงาน โดยมี นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส นางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ร่วมงานในครั้งนี้าก

  

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 06.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานทำบุญตักบาตรย้อนยุค "วิถีถิ่น วิถีไทย" หนึ่งในกิจกรรมการขับเคลื่อนวาระ 4 ดี จังหวัดยโสธร (ด้านคนดี) ณ บริเวณถนนคนเดินบ้านสิงห์ท่า หน้าศาลหลักเมืองจังหวัดยโสธร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน จังหวัดยโสธร โดยมีพระภิกษุ/สามเณร จำนวน ๒๙ รูป และพุทธศาสนิกชน จำนวน 150 คน รวม 129 รูป/คน
ในโอกาสนี้ พระครูอนุรักษ์วรดิตถ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองยโสธร เจ้าอาวาสวัดสิงห์ท่า ได้ให้ข้อคิดคติธรรมในการดำเนินชีวิตแก่พุทธศาสนาสนิกชนจังหวัดยโสธร ดังคำอนุโมทนาที่นักปราชญ์ทั้งหลายได้ประพันธ์ขึ้นว่า “อัคคัสมิง ทานัง ทะทะตัง อัคคัง ปุญญัง ปะวัฑฒะติ” แปลได้ว่า “บุญนั้นจะเจริญแก่บุคคลผู้ที่ให้ของที่ดี” ฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นการให้เสื้อผ้าที่ดี อาหารที่ดี ล้วนเรียกว่าการให้สิ่งที่ดี แต่สิ่งสำคัญที่สุด ก็คือการให้น้ำจิตน้ำใจ คือ การให้ความรัก ความเมตตาต่อกัน อันนี้ถือเป็นสิ่งที่ดีเลิศกว่าทุกสิ่งทุกประการ เพราะเมื่อเราได้ให้ความรัก ความเมตตา ให้น้ำจิตน้ำใจต่อบุคคลอื่นแล้ว เราย่อมจะได้รับสิ่งเหล่านี้ตอบแทนกลับคืนมาเช่นกัน
สุดท้ายนี้ พระครูอนุรักษ์วรดิตถ์ ได้ให้พรแก่ผู้ที่มาร่วมทำบุญด้วยความตั้งอกตั้งใจ และได้ให้สิ่งที่ดีเลิศต่อกันแล้ว “ขอทุกสิ่งที่เป็นสิ่งที่เลิศ เป็นสิ่งที่ประเสริฐ จงย้อนกลับมาสู่ตัวทุกท่าน ตลอดปี และตลอดไป ขอให้ได้ประสบแต่ความสุขกาย สุขใจ อยู่ดีมีสุข อายุมั่นขวัญยืน ปรารถนาสิ่งใดที่เหมาะที่ควรที่จะเป็นไป ขอสิ่งทั้งหลายทั้งมวลเหล่านั้น จงสัมฤทธิผลแก่ทุกท่านดังที่ปรารถนา ทุกคน ทุกท่าน ตลอดไปเทอญ.”

  

สุรดา พลชัย ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 17.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาแหล่งอารยธรรมบ้านสิงห์ท่า ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้ประเทศไทยมีความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงกำหนดโครงการตลาดประชารัฐเพื่อมุ่งเน้นการขยายพื้นที่ทางการตลาด ให้ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่ม ได้มีพื้นที่ทางการตลาดอันนำมาซึ่งการสร้างรายได้เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตต่อไป ภายในงานยังมีกิจกรรมการแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมอีสานจากนักเรียนนักศึกษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้สนุกสนานอีกด้วย

  

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร