Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (702)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.30 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานเปิดงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 14 -18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ซึ่งงานบุญแห่มาลัย เป็นการนำข้าวตอกดอกไม้ไปถวายเป็นพุทธบูชา มีปรากฎอยู่ในพระไตรปิฎก ส่วนที่ว่าด้วยพระสุตันตปิฎก บทปรินิพานสูตร กล่าวคือ ดอกมณฑารพ ซึ่งเป็นดอกบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มีความสวยงามและมีกลิ่นหอมเป็นพิเศษ ดอกมณฑารพจะบานและร่วงหล่นลงมายังโลกมนุษย์ ก็จะต้องมีเหตุการณ์สำคัญ ๆ เท่านั้น คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพาน จาตุรงคสันนิบาต และทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ครั้งเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จดับขันธปรินิพพานที่เมืองกุสินารา ดอกมณฑารพนี้ก็จะล่วงหล่นลงมาทั้งก้านและกิ่ง เปรียบเหมือนความเสียอกเสียใจ พิไรรำพัน ต่อการเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมถึงเหล่าพระภิกษุ เพื่อเป็นการรำลึกถึง พระปัญญาธิคุณ พระกรุณาธิคุณ และพระบริสุทธิคุณ รวมทั้งเหตุการณ์ในวันสำคัญต่าง ๆ ชาวพุทธจึงนำเอาข้าวตอกมาสักการะบูชา เพราะถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า และเป็นของสูงที่มนุษย์ขาดไม่ได้
และการจัดประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกนี้ ยังเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามของท้องถิ่นคงสืบไป เพื่อความสมัครสมานสามัคคีและส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีการประกวดมาลัยข้าวตอก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การแสดงแสง สี เสียง อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

52033824 2266822303531331 4262131442093391872 n

52611701 2266821666864728 8856813100880363520 n

51880971 2266821936864701 4755901932076269568 n

52033829 2266823093531252 3997154731846795264 n

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

https://www.facebook.com/PublicrelationsYasothon

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ส่วนราชการ กำหนดจัดงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี 2562 ณ บริเวณหอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธานำเงินสด หรือสิ่งของต่างๆ มอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร สำหรับใช้เป็นของรางวัลในการจัดกิจกรรมหารายได้ของเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นกิจกรรมให้ประชาชนได้ร่วมสนุก ลุ้นโชค ลุ้นรางวัล "นาทีทอง” และรางวัลสำหรับการออกสลากกาชาดจังหวัดยโสธร ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อคืนความสุขให้แก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยโสธร และพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องในงานวันสถาปนาจังหวัดยโสธร ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 – 7 มีนาคม 2562 ณ บริเวณสวนสาธารณะบุ่งน้อย - บุ่งใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

51814853 2267220963491465 1439153973641609216 n

51936899 2267221063491455 5696694593911783424 n

51951537 2267221026824792 6974227578110345216 n

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

https://www.facebook.com/PublicrelationsYasothon

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา “การส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม” ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายการส่งเสริมองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ”  ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

389935

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนทรายมูล จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาและให้ความคิดเห็นต่อผังเมืองรวมชุมชนทรายมูล  ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

389488

389491  389492

ยโสธร เปิดงานประเพณีบุญคูณลาน ทานข้าวจี่ 14 วาเลนท์ไทน์ ประจำปี 62
          วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.00 น. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงานประจำปี งานประเพณีบุญคูณลาน ทานข้าวจี่ 14 วาเลนไทน์ ประจำปี 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ซึ่งราษฎรชาวอำเภอทรายมูลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม อาชีพหลักคือ การทำนา จึงให้ความสำคัญกับ “ข้าว” เพราะถือว่าข้าวทุกเม็ดมีความสำคัญต่อชีวิต ประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิมของภาคอีสาน เมื่อมีการเก็บเกี่ยวข้าวขึ้นเล้าหรือยุ้งฉางแล้ว จะจัดให้มีงานบุญเดือนยี่หรือเดือนสอง เรียกว่า “ บุญคูณลาน ” เพื่อแสดงออกถึงการแสดงความเคารพและรำลึกถึงบุญคุณของข้าว ตลอดจนแสดงความขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับข้าว อาทิเช่น แม่โพสพ ผีตาแฮก ผีปู่ตา เป็นต้น
           สำหรับการจัดกิจกรรมประเพณีบุญคูณลานครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10 ซึ่งมีหน่วยงานราชการทั้งภาครัฐและเอกชนพี่น้องประชาชนเข้ามาเที่ยวงานจำนวนมาก ภายในงานมีการจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าโอท็อป การประกวดหมอลำแคนย้อนยุค การแสดงโขนจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ และการแสดงศิลปะพื้นบ้านของพี่น้องประชาชนและหน่วยงานราชการ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานได้รับชมตลอดงาน

51765536 2266141300266098 2190246872134713344 n

52326916 2266142110266017 8266610716677505024 n

52369200 2266141933599368 7382808486993723392 n

52522692 2266141433599418 6407435003348647936 n  51964330 2266141623599399 253763156227129344 n

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมบันทึกเทป"บอกกล่าวเล่าเรื่อง เมืองยโสธร" เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนโยบายและภารกิจสำคัญของจังหวัดยโสธร รวมทั้งแจ้งเตือนภัยในรูปแบบต่างๆ โดยมี นางกมลพร คำนึง ปชส.ยส. ให้การต้อนรับ และนางสาวนันทพร กาสาวิด นักสื่อสารมวลชน ปฏิบัติการ สวท.ยส.เป็นผู้ดำเนินรายการ และจะนำเทปดังกล่าวไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร คลื่นความถี่ F.M.90 MHz. ในวันพุธ ที่ 13 ก.พ.2562 เวลา 08.00 - 09.00 น. บันทึกเทป ณ ศูนย์ข่าว "Digital Center" สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร

S 1933341

11

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "เพิ่มรอยยิ้ม และเติมความสุข ให้คนยโสธร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดยโสธร โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,ท่านจักรกฤษณ์ ศรีเมฆ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดยโสธร,นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปจ.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,คณะเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,ผู้บริหารสถานศึกษา,ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น,ประชาชน เข้าร่วม ณ วัดบ้านไผ่ ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธ

S 1933328

S 1933331  S 1933330

S 1933332 S 1933333

ยโสธร จัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการจังหวัดยโสธร ประจำปี 2562
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 09.00 น. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1 /2562 ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการจังหวัดยโสธร เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ และอำนวยความสะดวกให้กับข้าราชการในการดำรงชีพ และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

51720806 2265123993701162 518171706724974592 n

51718042 2265123973701164 8860278679926734848 n   51842368 2265123870367841 6572010573809057792 n

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นำข้าราชการและลูกจ้าง ตำรวจ ทหาร กว่า 100 คนเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวอุดมการณ์รักชาติพร้อมกัน หน้าเสาธง ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีเทิดสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ความรักความสามัคคี มีระเบียบวินัย ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ยังได้กล่าวเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกของอำเภอมหาชนะชัย ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14-18 ก.พ.62 และชี้แจงการปฏิบัติงานช่วงเดือนกุมภาพันธ์

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

ยโสธร ร่วมประชุมสัมมนาการสร้างคุณค่าให้กับข้าวหอมมะลิ และผลิตภัณฑ์เพิ่มค่า ด้วยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ
          วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิประเทศ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด/รองผู้ว่าราชการจังหวัด ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ และมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ กว่า 500 คน โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรม เจ.พี. เอ็มเมอรัลด์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เพื่อร่วมประชุมสัมมนาสร้างคุณค่าให้กับข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์เพิ่มค่าด้วยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อจัดการข้าวโดยชุมชนพื้นที่ทุ่งกุลาร้องให้ 5 จังหวัด ( ได้แก่ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร และมหาสารคาม ) ให้เกิดประโยชน์ และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกร
โดยจังหวัดยโสธร ได้ตั้งเป้าการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ โดยการเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ เป็น 250,000 ไร่ ในปี 2564 ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่รับรองมาตรฐานแล้ว รวมทั้งสิน 223,980 ไร่ และพร้อมที่จะส่งเสริมให้ผ่านการรับรองภายในปี 2564 อีก 110,000 ไร่ ซึ่งคาดว่าจะบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยพืชและสัตว์อินทรีย์ที่มีการเพาะปลูกและเลี้ยงกันโดยทั่วไป เช่น ข้าว มันสำปะหลัง พืชผสมผสาน พืชอาหารสัตว์ แตงโม ถั่วลิสง ปลาตะเพียน และไข่ไก่อินทรีย์ เป็นต้น

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร