Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (702)

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมงานประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562 โดยมีนายบัญชา สรรพโส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,เจ้าหน้าที่/ตัวแทน สมาชิก  TO BE NUMBER ONE จังหวัดยโสธร เข้าร่วม ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

ยโสธร เปิดโครงการส่งเสริมถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาศิลปะการแสดงหนังประโมทัย
           วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานเปิดโครงการส่งเสริมถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาศิลปะการแสดงหนังประโมทัย ของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2562 และจัดอบรมเยาวชน เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับคนรุ่นหลัง โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 8 แห่งในจังหวัดยโสธร ณ พิพิธภัณฑ์หนังประโมทัย ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน เนื่องจากในสภาพสังคมปัจจุบันมรดกภูมิปัญญาศิลปะการแสดงท้องถิ่นกำลังจะถูกลืมเลือนหายไป อีกทั้งการส่งเสริม การสนับสนุน และอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ของคนในชุมชนท้องถิ่น
รวมทั้งยังสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างแหล่งอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งหนังประโมทัยอีสาน คือ หนังตะลุงของภาคอีสาน มีชื่อเรียกกันไปต่างๆ หลาย ๆ ชื่อเช่น หนังประโมทัย หนังบักตื้อ หรือหนังบักป่องบักแก้ว หนังประโมทัยเกิดจากการแผ่ขยายวัฒนธรรมหนังตะลุงของภาคใต้ มายังภาคอีสาน โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดง จนเป็นที่ยอมรับของคนในพื้นที่นั่น คือการนำหมอลำมารวมกับหนังตะลุง เพื่อสร้างความสนุกสนานเพิ่มมากขึ้น

   

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

ยโสธร ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ เพื่อความปลอดภัย
           วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดสด และสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ ณ บริษัทสยามแม็คโครจำกัด ( มหาชน ) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เนื่องจากช่วงเทศกาลตรุษจีน ประชาชน ผู้บริโภค โดยเฉพาะคนไทยเชื้อสายจีน มีการจับจ่ายซื้อสินค้าต่าง ๆ โดยเฉพาะสินค้าปศุสัตว์เป็นปริมาณมาก และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นให้กับผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีน ในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ และสินค้าเกษตรด้านอื่น ๆ ที่มีความสะอาดและปลอดภัย และเข้มงวดสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ต้องแต่งกายสะอาด มีอุปกรณ์ป้องกันการปนเปื้อนสิ่งสกปรก ไม่ให้สัมผัสกับเนื้อสัตว์ เช่น หมวก ผ้ากันเปื้อน และสุขลักษณ์ของสถานที่จำหน่าย เพื่อความสะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

   

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว
สุรดา พลชัย ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

ยโสธร เคารพธงชาติ กล่าวอุดมการณ์รักชาติ เทิดทูนสถาบันฯ สร้างความสามัคคี
          วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นำข้าราชการและลูกจ้าง ตำรวจ ทหาร กว่า 100 คนเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวอุดมการณ์รักชาติพร้อมกัน หน้าเสาธง ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีเทิดสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ความรักความสามัคคี มีระเบียบวินัย ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ยังได้กล่าวเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกของอำเภอมหาชนะชัย ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14-18 ก.พ.62 และงานสถาปณาจังหวัดยโสธร วันที่ 1-7 มีนาคม 62 ที่จะถึงนี้

 

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

ผวจ.ยโสธร  ประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกผ่านรายการทีวี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 06.00 น.นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนางกมลพร คำนึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร ร่วมประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปี 2562 หนึ่งเดียวในประเทศและหนึ่งเดียวในโลก เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวเที่ยวชมงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวจังหวัดยโสธร  ระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ผ่านรายการถ่ายทอดสด "ข่าวเช้า NBT "  ช่อง NBT วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนางธนพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี และนางกมลพร คำนึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร ร่วมประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปี  2562 หนึ่งเดียวในประเทศและหนึ่งเดียวในโลก เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวเที่ยวชมงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ ของพี่น้องชาวจังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ผ่านรายการบันทึกเทป "รายการคุยยามเช้า " ช่อง เนชั่นทีวี ชั้น 12 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

 

เนตรพงษ์  ม่อมพะเนาว์  ข่าว

กมลพร  คำนึง  บก.ข่าว

ส.ปชส.ยโสธร

จังหวัดยโสธรประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนรายอุตสาหกรรมของจังหวัด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนรายอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธรปีพ.ศ. 2560 – 2564 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสีทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธรในฐานะคณะทำงานและเลขานุการได้ดำเนินการจัดประชุม โดยมีคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีวาระการประชุมเพื่อดำเนินการพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนากำลังคนรายอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธรปี 2562 – 2564 และพิจารณาดำเนินการเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนตามแผนพัฒนากำลังคนรายอุตสาหกรรมของจังหวัดยโสธร ซึ่งประกอบด้วย 1)อุตสาหกรรมการเกษตร 2)อุตสาหกรรมการค้าปลีก-ค้าส่ง 3)อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 4) อุตสาหกรรม OTOP

  

กฤษฎา ศรอินทร์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

ยโสธร ประชุมกำหนดประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ 1 มกราคม 2562 เวลา 09.30น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมสำนักงานการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 2 ว่างานประเพณีได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดหรือไม่

  

สุรดา พลชัย ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร / 1 ม.ค. 62

วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

 

วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาทำความสะอาดอำเภอป่าติ้ว โดยมีนายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอป่าติ้ว นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และพี่น้องประชาชนจิตอาสาอำเภอป่าติ้ว เข้าร่วมกิจกรรมฯ. ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

 

วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมกับคณะกรรมการระดับจังหวัด เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11 ปี 2562 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) จากกระทรวงมหาดไทย โดยมีรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้ชี้แจงฯ. ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร