Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (702)

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมจิตอาสา พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเช้า ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรมวันนี้ประกอบไปด้วยประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ บทถวายพรพระจากนั้นพระสงฆ์และสาม จำนวน 69 รูป ออกรับบิณฑบาต
เสร็จพิธีสงฆ์ พสกนิกรชาวจังหวัดยโสธรทุกหมู่เหล่าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีจากโทรทัศน์รวมเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ที่รับสัญญาณจาก กทม. ในห้องประชุมวิถีอีสานอย่างพร้อมเพียง

59285928 2315013092045585 8614242887124647936 n

58922523 2315013152045579 616663462965149696 n

59549007 2315013432045551 8738342475334156288 n  59553628 2315013188712242 3625219119588048896 n

59473706 2315013705378857 5781971569005821952 n 59285477 2315013612045533 24440008886714368 n

กฤษฎา ศรอินทร์ ข่าว
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยผู้บังคับการกรมทหารที่ 16 สัสดีจังหวัด ผู้แทน กอ.รมน.จังหวัด ผู้แทนหน่วยทหาร สัสดีอำเภอ ครูฝึก/เจ้าหน้าที่ทหาร ผู้ปกครอง/ญาติ เป็นประธาน/ร่วมการรับ-ส่งทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 จำนวน 375 นาย ณ หอประชุมอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

428388

428389

428391

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.,นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,ทหาร ตำรวจ,หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องโพธิ์ศรีเขียว อาคาร 9 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อำเภอเมืองยโสธร

S 4022316

S 4022318  S 4022320

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานพิธีมอบโอวาทให้แก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์" ระหว่างวันที่ 10-20 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,นายรังสรรค์ การะเกษ ผอ.สนง.กกท.ยส.,ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่,ผู้ปกครอง,นักกีฬา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์

S 4022314

S 4022309 S 4022313

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีท่านนพดล ไกษร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),หัวหน้าส่วนราชการ,นายอภิรัตน์ ป้องกัน นอ.เมืองยโสธร,กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,พุทธศาสนิกชน เข้าร่วม ณ วัดมหาธาตุ(พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

S 38494437

S 38494436

S 38494440

S 38494441

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีปลงผมผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),หัวหน้าส่วนราชการ,นายอภิรัตน์ ป้องกัน นอ.เมืองยโสธร,กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,ญาติผู้เข้าร่วมอุปสมบท เข้าร่วม ณ วัดสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

S 3981397

S 3981403

S 3981401

S 3981404

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวให้โอวาท กล่าวต้อนรับพบปะ ทหารใหม่และญาติที่มาส่งทหารใหม่ ในพิธีรับ - ส่งทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2562 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ทหารกองเกินก่อนที่จะส่งตัวเข้ากองประจำการโดยมีนายอภิรัตน์ ป้องกัน นอ.เมืองยโสธร,พันเอกวีระยุทธ รักษ์ศิลป์ ผบ.ร.16,พันเอกชัย บุญเกื้อ สัสดีจังหวัดยโสธร,สัสดีอำเภอ,ครูฝึกหน่วยทหาร,ญาติทหาร เข้าร่วม ณ หอประชุมอำเภอเมืองยโสธร

S 3981388

S 3981390

S 3981392  S 3981393

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.39 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดยโสธร และกิจกรรมการพัฒนาถนน "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" ถนนแจ้งสนิท(ทางหลวงหมายเลข 23) ระยะทางจากสี่แยกเทคนิคยโสธรถึงสามแยกหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2)นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่,หน่วยงาน องค์กร,จิตอาสา เข้าร่วม ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

arsa2

S 3981382

arsa5  arsa6

วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมบันทึกเทป"บอกกล่าวเล่าเรื่อง เมืองยโสธร" เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนโยบายและภารกิจสำคัญของจังหวัดยโสธร รวมทั้งแจ้งเตือนภัยในรูปแบบต่างๆโดยมี นางกมลพร คำนึง ปชส.ยส. ให้การต้อนรับ และเป็นผู้ดำเนินรายการ และจะนำเทปดังกล่าวไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร คลื่นความถี่ F.M.90 MHz. ในวันพุธ ที่ 1 พ.ค. 2562 เวลา 08.00 - 09.00 น. บันทึกเทป ณ ศูนย์ข่าว "Digital Center" สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร

S 3965019

วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2562 เพื่ออนุรักษ์เผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดยโสธรให้ธำรงคงอยู่สืบไป ตลอดทั้งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดยโสธร กำหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 8 - 12 พฤษภาคม 2562 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),น.ส.สิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,คณะกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์

S 3965022

S 3965026

S 3965024  S 3965023