Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (695)

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.39 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดยโสธร และกิจกรรมการพัฒนาถนน "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" ถนนแจ้งสนิท(ทางหลวงหมายเลข 23) ระยะทางจากสี่แยกเทคนิคยโสธรถึงสามแยกหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2)นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่,หน่วยงาน องค์กร,จิตอาสา เข้าร่วม ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

arsa2

S 3981382

arsa5  arsa6

วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมบันทึกเทป"บอกกล่าวเล่าเรื่อง เมืองยโสธร" เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนโยบายและภารกิจสำคัญของจังหวัดยโสธร รวมทั้งแจ้งเตือนภัยในรูปแบบต่างๆโดยมี นางกมลพร คำนึง ปชส.ยส. ให้การต้อนรับ และเป็นผู้ดำเนินรายการ และจะนำเทปดังกล่าวไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร คลื่นความถี่ F.M.90 MHz. ในวันพุธ ที่ 1 พ.ค. 2562 เวลา 08.00 - 09.00 น. บันทึกเทป ณ ศูนย์ข่าว "Digital Center" สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร

S 3965019

วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2562 เพื่ออนุรักษ์เผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดยโสธรให้ธำรงคงอยู่สืบไป ตลอดทั้งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดยโสธร กำหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 8 - 12 พฤษภาคม 2562 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),น.ส.สิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,คณะกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์

S 3965022

S 3965026

S 3965024  S 3965023

วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น.นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "เพิ่มรอยยิ้ม และเติมความสุข ให้คนยโสธร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 5/2562 เพื่อออกเยี่ยมเยียนประชาชน รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการนำบริการของรัฐและเอกชนไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงโดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปจ.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร,ผู้บริหารสถานศึกษา,ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น,ภาคเอกชน,ประชาชน เข้าร่วม ณ วัดแคนน้อย หมู่ที่ 1 ต.แคนน้อย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

S 3965014

S 3965013

S 3965015

S 3965016  S 3965012

วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร บันทึกเทปรายการ(NBT) วิธีไทยช่อง(NBT) และนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมวิมานพญาแถน(พญาคันคาก,พญานาค) เพื่อประชาสัมพันธ์ประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 8 - 12 พ.ค.2562 และการเตรียมการเปิดวิมานพญาแถนอย่างเป็นทางการในวันที่ 10 พ.ค.2562 โดยมีนางกมลพร คำนึง ปชส.ยส.,นายพีระพงศ์ ไชยราช รก.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร,เจ้าหน้าที่ช่อง(NBT)จังหวัดอุบลราชธานี,สื่อมวลชน เข้าร่วม ณ วิมานพญาแถน

S 3956789

S 3956790

S 3956792

วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ(MOU) ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยหรือการกระทำอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ ตะไลหรือว่าถือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศโดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,พันเอกฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง รอง ผอ.รมน.จว.ยส.,พันเอกวีระยุทธ รักษ์ศิลป์ ผบ.,นายอำเภอ,ผู้บริหาร อปท.,กำนัน เข้าร่วม ณ หอประชุมวิถีอิสาน

S 3956781

S 3956783

S 3956784  S 3956785

วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน (ต้นรวงผึ้ง) เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีท่านนพดล ไกษร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,นางพิมลรัตน์ สุกใส ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),น.ส.สิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง,จิตอาสา เข้าร่วม ณ บริเวณสวนหย่อมด้านข้าง(ฝั่งขวา) พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่5)

S 38436925

S 38436927

S 38436929  S 38436928

วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานกิจกรรม "จิบกาแฟรับอรุณ" เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยจัดวันอังคารสุดท้ายของเดือนในครั้งนี้มี องค์การบริหารจังหวัดยโสธร เป็นเจ้าภาพและมอบป้ายให้เจ้าภาพครั้งต่อไปให้กับ เทศบาลเมืองยโสธร ที่รับเป็นเจ้าภาพโดยมี ท่านนพดล ไกษร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),น.ส.สิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,นายสถิรพร นาคสุข นายก อบจ.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหิกจ,ภาคเอกชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสีเงิน สนง.อบจ.ยส.

S 3956770

S 3956771  S 3956772

วันที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในราชการที่ 9 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),หัวหน้าส่วนราชการ,นายอาทิตย์ ยังคง นอ.คำเขื่อนแก้ว,กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,ผู้บริหารสถานศึกษา,ผู้บริหาร อบต.ย่อ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน,พุทธศาสนิกชน เข้าร่วม ณ วัดยางตลาด บ.ย่อ ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว

S 3924045

S 3924048

S 3924047  S 3924051

วันที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการ “รวมพลัง อพม. สานต่อที่พ่อทำ นำความสุขสู่สังคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ณ ศาลากลางบ้านหนองก้าว ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร  โดยมีกิจกรรมการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ จำนวน 6 หลัง ใช้เงินงบประมาณของทางราชการ 2 หลัง การร่วมบริจาคของเอกชน/ประชาชน 4 หลัง (ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ยโสธร สถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 417 HDI และหน่วยงาน One Home อพม.ชุมชนบ้านใต้สามัคคีและชมรมผู้สูงอายุห้องแซง) การปรับที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณะ 4 หลัง  มอบรถวิลแชร์ 1 คัน และมอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย 46 ราย ๆ ละ 2,000 บาท บูรณาการดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร หน่วยในสังกัดกระทรวง พม. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี กำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ภาคเอกชน และประชาชนในเขตตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

425340

425341  425343