Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (702)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมีนายวิจิตร ทองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลเดิด ผู้บริหาร ประธานและสมาชิกสภาตำบลเดิดให้การต้อนรับ และมีรองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๖ ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ผู้แทนนายอำเภอเมืองยโสธร ผู้บริหารสถานศึกษา กำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ตำบลเดิด ร่วมเป็นเกียรติฯ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการ ดังนี้
           เวลา 05.00 น.ร่วมอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามศาลเจ้าต่างๆในเขตเทศบาลเมืองยโสธรมารวมไว้ ณ ศาลเจ้าหลักเมืองยโสธร ในการจัดงานงิ้วสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองยโสธร ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 8- 14 พ.ย.2561 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),น.ส.สิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2)และหัวหน้าส่วนราชการ,คณะกรรมการมูลนิธิรวมสามัคคียโสธร,พ่อค้า คหบดี,ประชาชน เข้าร่วม ณ ศาลเจ้าเขตเทศบาลเมืองยโสธร


            เวลา 13.00 น.ประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 10/2561 โดยมีนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร,นางประภาศรี สุฉันทบุตร ประธานหอการค้าจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,คณะกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด

 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายสมเพชร สร้อยสระคู ,นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงานเทศกาลอาหารดี ดนตรีแซ่บและบอลลูน จ.ยโสธร ณ วิมานพญาแถน เขตเทศบาลเมืองยโสธร ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายอาหารจากผู้ประกอบการร้านอาหารกว่า 100 ร้านค้า การแสดงดนตรี พร้อมทั้งมีการโชว์บอลลูนขนาดใหญ่อย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางไปร่วมงานในครั้งนี้ทั่งนี้งานเทศกาลอาหารดี ดนตรีแซ่บและบอลลูนจัดขึ้นในระห่างวันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2561 โดยในแต่ละคืนจะมีการแสดงดนตรีของนักร้องชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทย
นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวว่า นับว่าเป็นปรากฏการณ์แปลกใหม่ครั้งที่ 3 ของจังหวัดยโสธร ที่ได้จัดงานเทศกาลอาหารดี ดนตรีแซ่บและบอลลูน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางถือเป็นกิจกรรมที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวยโสธรให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
ที่มา : http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC6111080010009

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยโสธร (ศอ.ปส.จ.ยส.) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

  

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  กล่าวต้อนรับเลขาธิการ คปภ. (ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ) และร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยโสธร โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วม ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)จังหวัดยโสธร ถ.แจ้งสนิท ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับและปรึกษาหารือผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (นายกรีฑา สพโชค) ในวาระเดินทางติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2562/62 ด้านการตลาด และการลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่สนับสนุนงบประมาณ งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี(พลอากาศเอกประจิน จั่นจอง)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,หน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วม ณ ห้องรับรองยศสุนทร

 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมบันทึกเทป"บอกกล่าวเล่าเรื่อง เมืองยโสธร" เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนโยบายและภารกิจสำคัญของจังหวัดยโสธร รวมทั้งแจ้งเตือนภัยในรูปแบบต่างๆโดยมี นางกมลพร คำนึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธรให้การต้อนรับ,และมีนางวันชนะ บุญปก ดาโรจน์  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร เป็นผู้ดำเนินรายการ และจะนำเทปดังกล่าวไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร คลื่นความถี่ F.M.90 MHz. ในวันพุธ ที่ 7 พ.ย.2561 เวลา 08.00 - 09.00 น. บันทึกเทป ณ ศูนย์ข่าว "Digital Center" สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมหารือการส่งเสริมการตลาดเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร กับกลุ่มนักธุรกิจจากประเทศจีนนำโดย นายหลิน ชี จิง CEO ฉงชิ่งฉีจินกรุ๊ป พร้อมคณะ,ภาคเอกชน,ตัวผู้แทนผู้ส่งออกไทย,ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ส่งเสริมสนับสนุนการตลาดเกษตรอินทรีย์ ให้สามารถนำสินค้าเกษตรอินทรีย์ ไปขายยังตลาดต่างประเทศได้ โดยมีนางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.,นางอังคณา บุญสาม กษ.ยส.,นางธนมน เรืองวัฒนโกวิทย์ ประธานบิซคลับจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วม  ณ ห้องประชุมหมอนขิด

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2561 เพื่อบูรณาการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ มาตรการ/กิจกรรม ประกอบด้วย มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ และกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม ในพื้นที่จังหวัดยโสธร  ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

  

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลอาหารดี ดนตรีแซ่บ และบอลลูน จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 3 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานฯระหว่างวันที่ 7-11 พ.ย.2561 ณ บริเวณลานวิมานพญาแถน และส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดด้านท่องเที่ยว สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด และยังเป็นการแนะนำแหล่งท่องเที่ยว วิมานพญาแถน ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายโดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),ดร.สุรสิทธิ์ สิงห์หลง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร,ผู้แทนผู้ประกอบการ,สื่อมวลชน เข้าร่วม ณ วิมานพญาแถน