Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (702)

วันที่  28 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,นายสรวิช สมพงษ์ นอ.ทรายมูล,ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น,พุทธศาสนิกชน เข้าร่วม ณ วัดสีสุก บ้านสีสุก ตำบล ดู่ลาด อำเภอทรายมูล

    

 

วันที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานสำรวจเส้นทางจัดกิจกรรม "ปั่น เกี่ยว เที่ยวแดนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร" เพื่อเป็นการสำรวจความพร้อมของเส้นทางและเป็นการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม"ปั่น เกี่ยว เที่ยวแดนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร" โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,คณะนักปั่น เสือเมืองยศ,สื่อมวลชน เข้าร่วม เส้นทางวิมานพญาแถน-บ้านดู่ทุ่ง อ.เมืองยโสธร-วิมานพญาแถน

      

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 10/2561 ประเดือนตุลาคม 2561 โดยมีนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมฯ หลังจากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธรและคณะ ได้เข้าร่วมชี้แจงการเตรียมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา แก่นายอำเภอ. ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย ดร.คมวัชร เอี้ยงอ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยโสธร นายอำเภอเมืองยโสธร ผู้นำภาคเอกชน ข้าราชการ พ่อค้าและประชาชน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ /โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปี 2561 และกิจกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ. ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู และนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายอำเภอทุกอำเภอและหัวหน้าส่วนทุกภาคส่วน ร่วมประชุมครั้งที่ 10/2561 ประจำเดือนตุลาคม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) เพื่อประชุมสรุปรายงานผลการปฏิบัติประจำเดือนของแต่ละหน่วยงานในจังหวัด เสนอแผนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานภาคส่วนเพื่อพัฒนาจังหวัด ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้มอบโล่เกียรติบัตรรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 / ประกาศเกียรติคุณและป้ายสัญลักษณ์ Thai select / มอบเกียรติบัตรหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมานรายจ่ายประจำปี 2561 (งบลงทุน)ไม่เกินเป้าหมาย เป็นต้น

 

    

    

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 19.19 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดงานสืบสานประเพณี “จุดไฟตูมกา ออกพรรษายโสธร แบบวิถีดั้งเดิม” ประจำปี 2561  ณ วัดบูรพา บ้านทุ่งแต้ ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

    

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน “Yasothon Organic Fair ”ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) เพื่อหารือในการจัดกิจกรรมภายใต้ชื่องาน “Yasothon Organic Fair” ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างห้วงเดือนธันวาคม 2561 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร เพื่อส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถด้านการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ และเป็นการขยายโอกาสการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ และเป็นการสร้างความมั่นใจ สร้างภาพลักษณ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ผู้ซื้อ ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศได้รู้จักและมั่นใจในคุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธร

    

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดยโสธร เพื่อพิจารณาคัดเลือก “คนพิการต้นแบบ” ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

    

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานคณะทำงานกลั่นกรองการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นระดับจังหวัด รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561. ณ ห้องประชุมปลาส้ม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

    

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 18.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “งานออกพรรษา ที่บึงแก แห่ไฟโมงเมง” ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2561  ณ ถนนโมงเมง บ้านบึงแก หมู่ที่ 1 ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยมีวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร สถิติจังหวัดยโสธร รองผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานอุบลราชธานี ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด/เกษตรจังหวัด/สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด สมาชิกสภา อบจ.ยโสธร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร และคณะสื่อมวลชน ร่วมเป็นเกียรติ โดยมีนางสาวมาริสา สีลาพัฒน์ นายอำเภอมหาชนะชัย และปลัดอำเภอ (อาวุโส) ให้การต้อนรับและมีส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้บริหารท้องถิ่น ภาคเอกชน พี่น้องประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก