Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (642)

วันที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 07.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว Tour of Isan ปี 4  “ปั่นชมของดี วิถียโสธร” โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับชมรมจักรยาน Coffee Bike และจังหวัดยโสธร  ณ บริเวณวิมานพญาแถน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยหลังจากพิธีเปิดฯ จะปั่นไปชมธาตุก่องข้าวน้อย ที่บ้านตาดทอง ตำบลตาดทอง  แล้วปั่นไปที่วัดบูรพา บ้านทุ่งแต้ ตำบลทุ่งแต้ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดงานประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธร ปั่นกลับเข้าเขตเทศบาลเมืองยโสธร ชมบุ่งน้อย-บุ่งใหญ่ และลำน้ำชี เข้ากราบสักการะหลวงพ่อพระสุกและพิพิธภัณฑ์หลวงตาพวง วัดศรีธรรมาราม (พระอารามหลวง) ปั่นไปที่วัดสิงห์ท่า ชมคุ้มเมืองเก่า บ้านดิน และสถาปัตยกรรมชิโนโปตุกิส กราบสักการะพระธาตุพระอานนท์ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ชิมเมนูอาหารจากปลาส้ม ฝีมือกุ๊กจากโรงแรม เจ.พี.เอ็มเจอรัลด์ยโสธร แล้วปั่นกลับไปที่ร้านอาหารคุณย่า เพื่อรับประทานอาหารกลางวันและทำพิธีปิด และช้อปผลิตภัณฑ์ OTOP ที่วิมานพญาแถน จนเสร็จสิ้นกิจกรรมฯ

    

วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 19.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้ร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงเฉลิมฉลองในโอกาสวันชาติจีนครบรอบ 69 ปี ประจำปี พ.ศ. 2561  ณ โรงแรม AVANI ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในโอกาสนี้ ดร. ยุทธนา ยุพฤทธิ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดยโสธร นายประวิทย์ ทองวิทยาพร ประธานและกรรมการมูลนิธิรวมสามัคคียโสธร ร่วมเป็นเกียรติในงานฯ ด้วย

     

วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เพื่อพิจารณายุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดยโสธร พ.ศ. 2561-2564. ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการปฏับัติงานในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอีเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการที่เบิกจ่ายเงินจากคลัง จำนวน 70 ส่วนราชการ  ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร ดำเนินการโดยสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร

วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมแข่งขันฟุตบอลกระซับมิตร ระหว่างทีม VIP จังหวัดยโสธร กับทีม VIP จังหวัดบุรีรัมย์ ณ สนามกีฬา อบจ. สวนพญาแถน

วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยโสธร(ก.บ.จ.) ครั้งที่ 5/2561 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ปจ.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,คณะกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์

วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมติดตามการพัฒนาพื้นที่วิมานพญาแถนจังหวัดยโสธร โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย,หัวหน้าส่วนราชการ,หน่วยงานที่เกี่ยวข้อว เข้าร่วม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์

วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 08.10 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร),รองปลัดกระทรวงมหาดไทย(นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)และร่วมกิจกรรม"รวมพลังเกษตรกรไทย หยุดการใช้สารเคมี" โดยมีนางอังคณา บุญสาม กษ.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,นายสรวิช สมพงษ์ นอ.ทรายมูล,ภาคีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์,ประชาชน เข้าร่วม ณ วัดป่าสิริมงคล(วัดป่าบ้าคำครตา) ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล

     

     

วันที่ 19 กันยายน 2561 นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการดังนี้

         - เวลา 07.00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี พิธีสมโภชพระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์) ณ บริเวณหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี

 

     
 
     
 
 

          - เวลา 13.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ยโสธร ครั้งที่ 2/2561  ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

     

วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 19.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมงานเลี้ยงและมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมแรลลี่ ชม ชิม ช็อป ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,นางชนมณัฐ รอดบุญธรรม พจ.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้เข้าร่วมแข่งขันแรลลี่ฯ เข้าร่วม ณ ห้องมณีนพเก้ารร.กรีนปาร์ค