Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (642)

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีมอบบ้านพระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานความช่วยเหลือ ให้กับเด็กหญิงบุญสิตา วงษ์งาม โดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดยโสธร,นางสาวมาริสา สีลาพัฒน์ นอภ.มหาชนะชัย,หัวหน้าส่วนราชการ,คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่,ประชาชน เข้าร่วม ณ บ้านเลขที่ 127 ม.8 ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

           - เวลา 10.00 น. เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการ "มอบคืนความสุข สู่คนเมืองยศ เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม ประจำปี 2561 "รายนายอี๊ด สีมาพัฒน์ โดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดยโสธร,นางสาวมาริสา สีลาพัฒน์นอภ.มหาชนะชัย,ผู้นำท้องที่ ผู้นำทัองถิ่น,ประชาชน เข้าร่วม ณ บ้านเลขที่ 11 ม.1 บ.บึงแก ต.มหาชนะชัย อ.มหาชนะชัย


             

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการแถลงข่าวและจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศจังหวัดยโสธร ประจำปี 2561 โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย นายรังสรรค์ การะเกษ ผอ.สนง.กกท.จังหวัดยโสธร คุณวิภาดา โสพันธ์นา ศูนย์ควบคุมการบินจังหวัดอุบลราชธานี จ.ส.อ.สิทธิชัย ไชยวิเศษ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร ดร.เพ็ญศรี บุญเดช ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา และนายเริงศักดิ์ ทองแก้ว ประธานชมรมกีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดยโสธร  ณ ห้องประชุมผู้สูงอายุ(อาคาร 5) โรงเรียนเทศบาล 2 สามคคีวัฒนา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ในโอกาสนี้ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้มอบเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันฯ ให้จังหวัดยโสธรด้วย

   

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกวดชุมนุมท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2561  ณ ห้องประชุมปลาส้ม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

  

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมบันทึกเทปรายการ “บอกกล่าวเล่าเรื่อง เมืองยโสธร” เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร นโยบาย และภารกิจสำคัญของจังหวัดยโสธร รวมทั้งการแจ้งเตือนภัยต่างๆโดยมีจ.ส.ต.พงสถิตย์ อรอินทร์ ผอ.สวท.ยส. ให้การต้อนรับและนางสาวจินตนา กาสาวิด นักประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้เทปดังกล่าวจะนำไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร คลื่น F.M.90 MHz ในเช้าวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 06.00 น.

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมบันทึกเทปภาพประกอบเพลง (MV) ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สร้างการเรียนรู้ และเข้าใจข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านสื่อบทเพลงประกอบภาพ (MV) ผ่านช่องทางสื่อเพิ่มมากขึ้นและยั่งยืน โดยมีนางกมลพร คำนึง ปชส.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดู่ทุ่ง เข้าร่วมฉาก ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดู่ทุ่ง ต.ดู่ทุ่ง อ.เมืองยโสธร


            

 วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 โดยมีนายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รอง ผวจ.ยส.(1),นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(2), นายชนาส ชัชชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,นายอำเภอ เข้าร่วม ณ ห้องข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ณ ห้องประชุมหมอนขิด
           

  

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 8/2561 ประจำเดือนสิงหาคม 2561 โดยมีนายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รอง ผวจ.ยส.(1),นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(2),หัวหน้าส่วนราชการ,นายอำเภอ เข้าร่วม ณ ห้องข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ต่อมา เวลา 11.00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดยโสธร ประจำเดือนสิงหาคม 2561 โดยมีนายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รอง ผวจ.ยส.(1),นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(2),หัวหน้าส่วนราชการ,นายอำเภอ เข้าร่วม ณ ห้องข้าวหอมมะลิอินทรีย์

  

     
             

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.  นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดงานส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 2 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ และของดีจังหวัดยโสธรให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้นโดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,นายชนาส ชัชชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดยโสธร,ผู้ประกอบการ เข้าร่วม ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร

   
          

วันที่ 20 สิงหาคม 2561  เวลา 11.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการ "มอบคืนความสุข สู่คนเมืองยศ เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม ประจำปี 2561 "รายนางลำใย พรมจันทร์ อายุ 72 ปี โดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดยโสธร,นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,คณะเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นายอาทิตย์ ยังคง นอภ.ไทยเจริญ,ผู้นำท้องที่ ผู้นำทัองถิ่น,ประชาชน เข้าร่วม ณ บ้านเลขที่ 68 ม.4 บ.คำไผ่เหนือ ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พบปะ แจ้งข้อราชการและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา,ผู้บริหารการศึกษา,ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศน์ สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 โดยมีนายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านสำราญ อ.เมืองยโสธร