Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (489)

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจำจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมดอกแก้ว สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร

  

 วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินและพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 4/2561 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.คณะกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด

  

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการออกปฏิบัติงาน"โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" โดยมีนายบัญชา สรรพโส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร,นายอภิรัตน์ ป้องกัน นอ.เมืองยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้บริหารสถานศึกษา,ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วม ณ โรงเรียนบ้านยางเดี่ยว ต.หนองเป็ด อ.เมืองยโสธร

วันที่ 23 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายสมยศ นามพุทธา ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร เป็นประธานมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาจักรยานทางเรียบการกุศล "กุดชุมใจเกินร้อย" ครั้งที่ 4  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

วันที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานเปิดงานประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส 2018 ของพี่น้องที่นับถือศาสนาคริสต์คาทอลิก ณ บ้านซ่งแย้ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร เนื่องจากอำเภอไทยเจริญ มีประชากรที่นับถือศาสนาคริสต์คาทอลิกอยู่ร้อยละ 12 ประกอบด้วย 2 ชุมชน คือชุมชนบ้านหนองคูและบ้านซ่งแย้ จึงมีการจัดกิจกรรมแห่ดาวในช่วงเทศกาลคริสต์มาส เพื่อเป็นการชื่นชมยินดีและความรัก ในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่ ส่งเสริมประเพณีแห่ดาว ส่งเสริมความรักความสามัคคีของประชาชนในชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวของทางจังหวัดยโสธร ซึ่งประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาสครั้งนี้ มีขบวนแห่ดาวใหญ่ จำนวน 12 ดวง และดาวเล็กประดับตกแต่งอาคารสถานที่ กว่า 16,000 ดวง เพื่อให้ดูสวยงามและน่าท่องเที่ยว
ทั้งนี้ภายในงานยังมีการแสดงจากนักเรียนหลายรายการ การจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และกิจกรรมมวยไทย เพื่ออนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชม โดยมีประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

วันที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00น.นายนิกร  สุกใส  ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมสังเกตการณ์ การเลือกสมาชิกวุฒิสภาในระดับจังหวัด  โดยคณะกรรมการประจำศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด ดำเนินการจัดขึ้น  นางยุรดา  ทองธนฐากุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร กล่าวว่า การเลือกตั้ง สว.ระดับจังหวัดในครั้งนี้ จังหวัดยโสธรมีผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับอำเภอมาแล้วทั้งสิ้น 82 คน ซึ่งจะผ่านในระดับจังหวัด จำนวน 30 คน เพื่อส่งเข้าไปคัดเลือกในระดับประเทศ การรับสมัคร สว.ในครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก 1.กลุ่มผู้สมัครอิสระ 2.กลุ่มผู้สมัครองค์กร  ทั้งสองกลุ่มก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยจำนวน 10 กลุ่มด้วยกัน  สำหรับการคัดเลือกในระดับจังหวัดในครั้งนี้ จะต้องให้ผู้สมัครภายในกลุ่มเดียวกันคัดเลือกกันเอง ให้เหลือกลุ่มละ 4 คน  ผลปรากฎว่าคะแนนในแต่ละกลุ่มส่วนมากมีคะแนนเท่ากัน จึงใช้วิธีจับสลาก  จังหวัดยโสธรได้สมาชิกวุฒิสภาในระดับจังหวัด   กลุ่มผู้สมัครอิสระ จำนวน 28 คน  /กลุ่มผู้สมัครองค์กร จำนวน 2  คน   รวมทั้งสิ้น 30 คน  เพื่อส่งไปคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป

วรรณทอง   ภูโสภา  ข่าว

กมลพร   คำนึง  บก.

ส  ปชส.ยโสธร

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีเปิดศูนย์วิจัยการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิถียโสธร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดยโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ ซึ่งจังหวัดยโสธรส่งเสริมยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นการกำหนดตำแหน่ง (Position) การพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ที่ชัดเจน มีการกำหนดเป้าหมายในการเสริมความเข้มแข็งและการขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่เป็นรูปธรรม มีกระบวนการดำเนินงานอย่างชัดเจน ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง อย่างเป็นรูปธรรม
การส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบอินทรีย์ เป็นนโยบายสำคัญประการหนึ่งของรัฐบาล เพื่อการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร ในการพัฒนาสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนเพื่อการสร้างผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ มีมูลค่า ไม่ต้องวิตกต่อภาวะราคา เหมือนผลผลิตทางการเกษตรแบบทั่วไป นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เลือกเอาแนวทางการพัฒนาทำเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธร เป็นเมืองต้นแบบ ที่เรียกว่า “ยโสธร โมเดล” เพื่อเป็นตัวอย่างในการรณรงค์ส่งเสริมให้จังหวัดต่างๆ ได้นำไปปรับใช้ เพื่อการพัฒนาสร้างเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดนั้น ๆ เหมือนที่จังหวัดยโสธร
ได้ดำเนินการไว้แล้ว

   

   

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีเปิดงาน Yasothon organic Fair ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ โดยจังหวัดยโสธรได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ที่ชัดเจน มีการกำหนดเป้าหมายในการเสริมความเข้มแข็งและขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่เป็นรูปธรรม มีกระบวนการดำเนินงานอย่างชัดเจน ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมหรือโครงการ เพื่อการพัฒนาสินค้าอินทรีย์ของไทยออกสู่ตลาดทั้งในและนอกต่างประเทศ
ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการทำเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด จึงเปิดโอกาสให้เกษตรกร ผู้ทำเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด นำเอาสินค้ามาแสดงและจัดจำหน่ายภายในงาน เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และภายในงานยังมีการแสดงจากดารารับเชิญ ตรี ชัยณรงค์ ดารานักร้องชื่อดัง ให้พี่น้องประชาชนได้รับชมตลอดภายในงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก

  

   

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

วันที่ 21 ธันาคม 2561 เวลา 17.30 น. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บริเวณวิมานพญาแถน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งทางจังหวัดยโสธรเป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่น่าสนใจ เป็นดินแดนแห่งการเรียนรู้มากมาย เป็นจังหวัดที่มีวัฒนธรรมยาวนาน เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องที่ยวของจังหวัดยโสธร จึงมีนโยบายจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ เพื่อให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของทางจังหวัดยโสธร ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการ แหล่งท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธรเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ซึ่งงานจัดตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก

  

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบเกียรติบัตรพร้อมช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเยาวชน 2 พี่น้องที่เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ซึ่งเมื่อวันที่ 15-18 ธ.ค.61 เด็กนักเรียนไทยชาย-หญิงระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 18 คน ที่เดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน แข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ The 20th International Robot Olympiad 2018 (IRO 2018) ระหว่างวันที่ 15 – 18 ธันวา 2561 ณ เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ และเดินทางกลับถึงไทยด้วยสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ ในเย็นวันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายปาล มานวิสุทธิ์ เอ็ม รีพับบลิค ซัพพลาย ในฐานะ IRO THAILAND NATION PARTNER ผู้ประสานงานกิจกรรมส่วนงานประเทศไทย กล่าวว่า นักเรียนที่เข้าแข่งขัน 18 คน จากการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย ในรายการแข่งขัน ZEER TRTC Robot Olympiad 2018 : Transporter Games 2018 ระหว่างวันที่ 10- 11 กุมภาพันธ์ 2561 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดงานคู่ขนาน ร่วมกับ งานหุ่นยนต์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ทั้งนี้ การแข่งขัน International Robot Olympiad 2018 (IRO 2018) เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับนานาชาติ โดยนักเรียนไทยเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 7 ประเภท ได้แก่ รายการ Robot Gathering , Town Watch , Energy Saving , Mission Challenge , Creativity Category , Humanoid Archery และ Tag-Out ซึ่งผลการแข่งขัน ปรากฏว่า นางสาวอันนา แซ่เตีย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สามารถคว้าอันดับ 4 ในประเภทการแข่งขัน Tag-Out รุ่น Challenge และเด็กหญิงอลีนา แซ่เตีย โรงเรียนอนุบาลยโสธร สามารถคว้าอันดับ 3 ในประเภทการแข่งขัน Tag-Out รุ่น Junior ซึ่งทั้งคู่เป็นพี่น้องกัน
การแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งที่ 20 มีประเทศต่างๆ เข้าร่วม 10 ประเทศ มีผู้เข้าแข่งขันกว่า 1,500 คน ประกอบด้วย เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย บังกลาเทศ นิวซีแลนด์ อียิปต์ อุซเบกิสถาน และไทย สำหรับโครงการ International Robot Olympiad เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ สำหรับนักเรียน มีกำหนดจัดการแข่งขัน 1 ปีต่อครั้ง ซึ่งประเทศสมาชิกกว่า 35 ประเทศ จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ โดยในปี 2562 ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งที่ 21 ณ จังหวัดเชียงใหม่ เนตรพงษ์ ม่อพะเนาว์ ข่าว/ภาพ กมลพร คำนึง บก.ข่าว ส.ปชส.ยโสธร

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยโสธร (ส.ปชส.) /วรรณทอง ภูโสภา ยโสธร (ส.ปชส.) /วรรณทอง ภูโสภา

ผู้เรียบเรียง : ศนัฎฐ์ชล สุ่มสมบูรณ์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร

http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TNSOC6112200010139