Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (489)

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.59 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างประกอบห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดยโสธรโดยมีท่านเทิดทูน ภาสะฐิติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนแบะครอบครัวจังหวัดยโสธร,นางพิมลรัตน์ สุกใส ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร,นายสุรัตน์ วิภักดิ์ ผอ.กศน.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,ภาคเอกชน,องค์กร มูลนิธิ,ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ทุกหน่วยงาน,ประชาชน เข้าร่วม ณ หอประชุมวิถีอิสาน

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวก และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2562 ผ่านระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล(VCS)ของศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ(ศมบ.) โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส,นายชยุต วงษ์วณิช ปภ.ยส.หัวหน้าส่วนราชการ,เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด

 

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 16.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมบันทึกเทป"บอกกล่าวเล่าเรื่อง เมืองยโสธร" เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนโยบายและภารกิจสำคัญของจังหวัดยโสธร รวมทั้งแจ้งเตือนภัยในรูปแบบต่างๆโดยมี นางกมลพร คำนึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธรให้การต้อนรับและเป็นผู้ดำเนินรายการ และจะนำเทปดังกล่าวไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร คลื่นความถี่ F.M.90 MHz. ในวันพุธ ที่ 19 ธ.ค.2561 เวลา 08.00 - 09.00 น. บันทึกเทป ณ ศูนย์ข่าว "Digital Center" สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วนในห้วง 3 เดือน (พฤศจิกายน - มกราคม 2562) โดยมีนายสมเพชร สร้อยสาะคู รอง ผวจ.ยส.,นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการ,นายอำเภอ,เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน เข้าร่วม ณ ห้องรับรองยศสุนทร

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 12/2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2561 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสาะคู รอง ผวจ.ยส.(1),น.ส.สิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,คณะกรมการฯ,นายอำเภอ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์

 

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ครั้งที่ 12/2561 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสาะคู รอง ผวจ.ยส.(1),น.ส.สิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย,นายอำเภอ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด

 วันที่ 16 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภา(สว.) ในระดับอำเภอ โดยมีนางมยุรดา ทองธนฐากุล ผอ.กกต.ยส.นายอภิรัตน์ ป้องกัน นอ.เมืองยโสธร,ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนง.กกต.ยส. เข้าร่วม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร

วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาท การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนในการดำเนินงานคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็กระดับจังหวัด โดยมี พันเอก วีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 16 นายเศรษฐี สุรศิลป์ นางทองพูน สุรศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทน อปท. ร่วมเป็นเกียรติ และมีนายนุศาสตร์ ซาเสน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์. ณ กรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทรเดชา ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เดินรณรงค์ "คน รัก คลอง "...."ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี " ทั้งนี้ได้นำคณะจิตอาสาเดินรณรงค์ฯ ไปยังสวนสาธารณะบุ่งน้อย-บุ่งใหญ่ และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดพื้นที่ โดยมี นางพิมลรัตน์ สุกใส ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปจ.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,นายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอำเภอเมืองยโสธร,ผู้บริหาร อบจ.ยส.,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน,จิตอาสาเข้าร่วม ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร และบริเวณสวนสาธารณะบุ่งน้อย-บ่งใหญ่

 วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดยโสธร ประกอบด้วยอำเภอค้อวัง 600 ชุด,อำเภอทรายมูล 700 ชุดและอำเภอไทยเจริญ 700 ชุด รวมจำนวน 2,000 ชุด โดยออกตรวจเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพร้อมมอบผ้าห่มพระราชทานและเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอ จำนวน 6 ราย โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร,นางพิมลรัตน์ สุกใส ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปจ.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,นายอำเภอ,ผู้บริหาร อปท.,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน,ประชาชน เข้าร่วม ณ หอประชุมอำเภอค้อวัง และหอประชุมอำเภอทรายมูล