Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (702)

วันที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 จังหวัดยโสธร เพื่อสรุป ติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้สามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 ของจังหวัดยโสธร ลงให้มากที่สุดและให้น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (อุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ปี 2559-2561) ค่าเฉลี่ย:อุบัติเหตุเกิดขึ้น 29 ครั้ง เสียชีวิต 5 ราย และบาดเจ็บ(admit) 24 ราย โดยมีนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรและคณะกรรมการศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมฯ

         ปรากฏว่า เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา จังหวัดยโสธร ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น สำหรับภาพรวมของประเทศ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 468ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 46 ราย และบาดเจ็บ 482 ราย

418685

418687  418689
         
         ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ด้วยการ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” และปฏิบัติตามมาตรการ “4 ห้าม 3 ต้อง : ห้ามขับรถเร็ว ห้ามเมาแล้วขับ ห้ามโทรศัพท์ขณะขับ และห้ามง่วงแล้วขับ ต้องมีใบขับขี่ ต้องสวมหมวกนิรภัยและต้องคาดเข็มขัดนิรภัย”

วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 จังหวัดยโสธร พิธีเปิดจุดให้บริการทั่วไทย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ประจำจังหวัดยโสธร พิธีเปิดศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 2562 และพิธีเปิดกิจกรรมขบวนรณรงค์”ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” จังหวัดยโสธร  โดยมีนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัดยโสธร รอง ผอ.รมน.จังหวัด (ท) รอง ผบก.ภ.จ.ยโสธร ผู้แทน ผบ.กรมทหารราบที่ 16 หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอเมืองยโสธร  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำภาคเอกชน ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ชมรม/มูลนิธิ/กลุ่มองค์กรอาสาสมัครทุกประเภท เข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ด้วยการร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการ “4 ห้าม 3 ต้อง : ห้ามขับรถเร็ว ห้ามเมาแล้วขับ ห้ามโทรศัพท์ขณะขับ และห้ามง่วงแล้วขับ ต้องมีใบขับขี่ ต้องสวมหมวกนิรภัยและต้องคาดเข็มขัดนิรภัย”

418323

418324

418326  418327

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/นายอำเภอ เข้าร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video conference system) พิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 และการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2562 จากห้องประชุม 1 ปภ.อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

417703

417702  417706

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยโสธร (ศอ.ปส.จ.ยส.) ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

417674

  417678417677

วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 17.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ไปร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์บุญปีใหม่ลาว ประจำปี 2562 โดยมีรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประธานในพิธี มีท่านสมบัติ เพ็งพระจันทร์ กงสุลใหญ่ แห่ง สปป.ลาว ณ ขอนแก่น กล่าวต้อนรับ และนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวเพื่อเป็นเกียรติ. ณ บริเวณสำนักงานกงสุลใหญ่ สปป.ลาว อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

417398

417399

วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 15.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานกล่าวอวยพรในพิธีรดน้ำขออโหสิกรรมและขอพรเนื่องในโอกาสประเพณีเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 โดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.,นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,นายอำเภอ,ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง,มูลนิธิ องค์กร,ประชาชน เข้าร่วม ณ หอประชุมวิถีอิสาน

S 38092819

S 38092821

S 38092822

S 38092824  S 3555373

วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานในพิธีมอบบัตรจิตอาสา หมวก ผ้าพันคอพระราชทานให้กับประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.,นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,นายอำเภอ,ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วม ณ วัดศรีธรรมมาราม ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร

S 38092813

S 38092815

S 38092816  S 38092817

วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกจังหวัดยโสธร (ตักน้ำจากขันน้ำสาครใส่คนโท) โดยมีท่านนพดล ไกษร ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,ท่านต่อพงษ์ พงษ์เสรี ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร,นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,นายอำเภอ,กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง,ประชาชน,จิตอาสา เข้าร่วม ณ พระอโบสถวัดศรีธรรมมาราม ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร

S 38084651

S 38084653

 S 38084646

วันที่ 8 เมษายน 2562 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการ ดังนี้
           - เวลา 09.09 น.ประธานไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2562 ประกอบด้วย พระอนุสาวรีย์ ร.5 -พระธาตุพระอานนท์-ศาลหลักเมืองยโสธร-อนุสาวรีย์เจ้าเมืองยโสธร-หลวงพ่อพระสุก โดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม ณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร

S 3522606
          - เวลา10.30 น. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่คณะกรรมการตรวจเลือกทหารฯและชุดปฏิบัติการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของผู้เข้ารับการตรวจคัดเลือกทหารประจำปี 2562 อำเภอเมืองยโสธร โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,คณะกรรมการตรวจเลือกทหารฯ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วม ณ หอประชุมอำเภอเมืองยโสธร

S 3522612
          - เวลา 13.00 น.ประธานในพิธีมอบบัตรจิตอาสา หมวก ผ้าพันคอพระราชทานให้กับประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วม ณ วัดศรีธรรมมาราม ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร

S 3522617
          - เวลา 16.00 น.ประธานในพิธีทำน้ำอภิเษกโดยมีท่านนพดล ไกษร ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,ท่านต่อพงษ์ พงษ์เสรี ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร,นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,นายอำเภอ,กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง,ประชาชน,จิตอาสา เข้าร่วม ณ พระอโบสถวัดศรีธรรมมาราม ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร

S 3522626

S 3522629

วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 11.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ "ท่าคำทอง" เพื่อทำน้ำอภิเษกของจังหวัดยโสธร ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีท่านนพดล ไกษร ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,ท่านต่อพงษ์ พงษ์เสรี ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร,นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,นายอำเภอ,กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง,ประชาชน,จิตอาสา เข้าร่วม ณ ท่าคำทอง ข้างวัดศรีธรรมมาราม ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร

S 3481676

S 3481681

S 3481684