Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (695)

วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายสมเพชร สร้อยสระคู นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยผู้พิพากษาจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน ข้าราชการตำรวจ ทหาร มากกว่า 100 คน จิบกาแฟยามเช้ารับอรุณ ณ ศาลจังหวัดยโสธรย อ.เมือง จ.ยโสธร เพื่อเป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อราชการและการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความสามัคคีในหน่วยงานและองค์กร หารือข้อราชการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการ ศาลจังหวัดยโสธร ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้เข้าชมห้องเกียรติยศศาลจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

S 3227693

S 3227694

S 3227695

S 3227698
กฤษฎา ศรอินทร์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหว้ดยโสธร ด้านผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของจังหวัด ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

409763

409764  409765

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09:30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางสาวสิริมา วัฒโม รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานประชุมการจัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสา จังหวัดยโสธร (ศอ.จอส. จังหวัดยโสธร) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 3
เพื่อเป็นกลไกลการขับเคลื่อนตามโครงสร้าง โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.มีอำนาจหน้าที่ ควบคุม อำนวยการและกำกับดูแลการปฏิบัติของข้าราชการและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่จังหวัด และบรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางที่ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค (ศอ.จอส.ภาค) และ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.ญ.)

S 3203084

S 3203085

S 3203088

กฤษฎา ศรอินทร์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

วันที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอป่าติ้ว ร่วมลงพื้นที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุกรณีรถทัวร์โดยสารชนกับรถยนต์กระบะ เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ(ไม่มีผู้เสียชีวิต) และเยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุดังกล่าว ณ โรงพยาบาลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

266912

266914

qwe

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรแบะผู้ยากจน(อบก.) ส่วนจังหวัดยโสธร เพื่อพิจารณาอนุมัติกู้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน โดยมีนางอังคณา บุญสาม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร,คณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่)

S 3137549

S 3137550

S 3137552

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขทางเศรษฐกิจจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 3/2562 เพื่อพิจารณากลั่นกรองประเด็นข้อเสนอผ่านคณะทำงานร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน กลั่นกรองก่อนเสนอคณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง โดยมีนางสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.,ภาคเอกชน,คณะกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด

S 3137544

S 3137546

S 3137548

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 06.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุค"วิถีถิ่น วิถีไทย"หนึ่งในกิจกรรมการขับเคลื่อนวาระ 4 ดี ด้านคนดี โดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,องค์กรและพุทธศาสนิกชน เข้าร่วม ณ บริเวณถนนคนเดินบ้านสิงห์ท่า หน้าศาลหลักเมืองจังหวัดยโสธร

S 3137559

S 3137556

S 3137554

S 3137555

วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปล่อยขบวนรถแห่รณรงค์และประชาสัมพันธ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โค้งสุดท้าย (Big Day)” ณ หน้าบริเวณหอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร ทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวให้ออกมาสิทธิมากขึ้น สร้างบรรยากาศโค้งสุดท้าย ให้คึกคัก และเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิให้มากที่สุด โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นางยุรดา ทองธนฐากุล ผอ.กกต.ยโสธร ,หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายกกต. และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
ภายหลังประธานได้กล่าวเปิดงาน แล้วได้ขึ้นรถร่วมกับขบวนแห่รณรงค์และประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 18 คัน ไปตามถนนในเขตเทศบาลเมืองยโสธร ซึ่งจะหยุดรถเป็นจุดเพื่อแจกเอกสารให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตามเส้นทางดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้มีรถแห่ ได้แยกออกไปรณรงค์และประชาสัมพันธ์เลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร ในแต่ละอำเภอและทุกหมู่ อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม จังหวัดยโสธร ถือว่าเป็นแชมป์ในการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สส.มากที่สุดของประเทศ ในขณะที่บรรยากาศการหาเสียงของผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ส.ในครั้งนี้สุดคึกคัก พร้อมกันนี้ จังหวัดยโสธร ได้ตั้งเป้าไว้จะมีคนออกมาใช้สิทธิไม่น้อยกว่า 80% และมีบัตรเสียไม่เกิน 2%

54518390 2287538164793078 2408700758624043008 n

54372198 2287538178126410 577170925145817088 n

55614047 2287539734792921 6672707830115467264 n
///////////////////////
ปิยะนุช ศรีแก่นจันทร์/ข่าว

สุรดา พลชัย ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร. /21 มี.ค. 62

วันที่ 21 มีนาคม 2562เวลา 09.30 น. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานเปิดโครงการการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ( พอ.สว. ) พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวเสื้อกันหนาวแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ มอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ อุปกรณ์กีฬา และมอบพันธุ์ปลาให้ผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย หมู่ที่ 6 ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ซึ่งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นหน่วยแพทย์ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงก่อตั้งขึ้นด้วยปณิธานแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือราษฎรในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล ด้อยโอกาส ให้มีสุขภาพที่ดี ไม่ทุกข์ทรมาน จากโรคภัยไข้เจ็บ โดยมีอาสาสมัคร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหน่วยงานอื่น ๆ เข้ามาช่วยเหลือ เพื่อบำบัดทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนในถิ่นทุรกันดารอย่างใกล้ชิด และสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่
โดยมีการบริการด้านสาธารณสุขส่งเสริมสุขภาพ บริการด้านทันตกรรม หน่วยแพทย์แผนไทย และการบริการนอกสถานที่จากหน่วยงานราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอและภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้มาใช้บริการให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับบริการในเขตพื้นที่มากกว่า 500 คน

54798906 2287522591461302 8203714219162468352 n

54731226 2287522848127943 2093712280951717888 n

54521470 2287523201461241 8072125827191406592 n  54428688 2287522051461356 7618499344257253376 n

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมโครงการ "ร่วมลงขัน ชวนกันไปทำนา" เพื่อรณรงค์ให้เกิดการผลิตและบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ และเป็นการเพิ่มช่อทางการตลาดให้กับเกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดยโสธร ส่งเสริมให้เกษตรกรมีราบได้ที่มั่นคง สร้างกำลังใจให้เกษตรกรเกิดความเชื่อมั่นและมุ่งมั่นในการทำเกษตรอินทรีย์ จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ และกลุ่มเกษตรที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมหารือ วางแผนการดำเนินโครงการฯ ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

54428335 2287003394846555 5778611109284020224 n

54434644 2287003384846556 1700684655532965888 n

สุรดา พลชัย ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร /20 มี.ค. 62