Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

เปิดงาน “วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ จังหวัดยโสธร

Rate this item
(1 Vote)

          เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงาน “วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ จังหวัดยโสธร”  ณ บริเวณถนนคนเดิน บ้านสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร เป็นหน่วยดำเนินการ ร่วมกับส่วนราชการ สถานศึกษา เทศบาลเมืองยโสธร ภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดยโสธร ร่วมกันจัดขึ้น มีกิจกรรมในงานฯ ประกอบด้วย กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ การแสดงเดินแบบผ้าพื้นเมือง/ชุดไทยย้อนยุค การแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดอาหารพื้นบ้าน การละเล่นพื้นเมือง  การจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม/โอทอป และสินค้าเกษตร/อาหารพื้นบ้าน เป็นต้น และมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร ผู้พิพากษา หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ข้าราชการ ผู้นำภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดยโสธร แต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคและผ้าไทย ไปร่วมงานฯ เป็นจำนวนมาก

 

-ข้อมูล & รูปภาพ : @สิงห์ดาว3D