Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการ ดังนี้ เวลา 10.00 น.ประธานประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2561

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการ ดังนี้
          เวลา 10.00 น.ประธานประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาปรับแก้ไขผังแปลงดินใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการตามคำร้อง และเป็นไปตามหลักวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยมีนายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รอง ผวจ.,นายพิมพ์ใจ บุญชูกุศล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร,คณะกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด

    


          เวลา 13.30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยโสธร โดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดยโสธร,นายประธาน พลโลหะ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สนง.กษ.ยส.,คณะกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมปลาส้ม

Read 69 times