Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการ ดังนี้ เวลา 06.30 น. ร่วมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย เวลา 08.30 น.ประธานเปิดโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการ ดังนี้

          เวลา 06.30 น. ร่วมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทยโดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,ประชาชน เข้าร่วม ณ ถนนคนเดินหน้าศาลหลักเมือง


          เวลา 08.30 น.ประธานเปิดโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทำสิ่งเป็นประโยชน์แก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชนของตนเอง และม่งจะสร้างความเข้มแข็งให้สังคมไทยได้ด้วยพลังของจิตอาสา และเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดยโสธร,พลตำรวจตรีอนุพันธ์ จันทร์พฤกษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร,นางพิมลรัตน์ สุกใส ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,จิตอาสา,ผู้นำท้องถิ่น,ผู้นำท้องที่ ประชาชน เข้าร่วม ณ วัดบ้านท่าเยี่ยม ต.เขื่องคำ อ.เมืองยโสธร

    


          เวลา 10.39 น. ประธานพิธีเปิดกิจกรรม "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" อำเภอเมืองยโสธร ประจำปี 2561 โดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร, นายสุวัฒน์ เข็มเพชร นายอำเภอเมืองยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอเมืองยโสธร

     


          เวลา 13.00 น. ประธานเปิดกิจกรรม "ดำนาเกษตรอินทรีย์สิถียโสธร"เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจ ได้ศึกษาเรียนรู้ในแปลงนาเกษตรอินทรีย์ โดยมีนายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดยโสธร,นายวุฒิ สุธารักษ์ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สนง.กษ.ยส.,นายศุภชัย ขาวพา รอง ผอ.รร.อนุบาลยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ, กลุ่มข้าวคุณธรรม,นักเรียน เข้าร่วม ณ แปลงนาหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร

Read 28 times