Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

จ.ยโสธร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครร้านค้าธงฟ้าประชารัฐด้วยโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (ถุงเงินประชารัฐ)

Written by
Rate this item
(0 votes)
วันนี้ (14 ส.ค. 61) เวลา 08.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมนายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดยโสธร และหน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการลดค่าภาระครองชีพให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถใช้ซื้อสินค้าที่จำเป็นในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่มีการติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่อง EDC โดยขณะนี้จังหวัดยโสธรได้มีร้านค้าที่ได้รับการติดตั้งเครื่อง EDC จำนวน 271 ร้านค้า ซึ่งครอบคลุมทุกตำบลของอำเภอในจังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ตลอดจนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของรัฐบาล และปฏิบัติการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพ สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่ได้รับการติดตั้งเครื่อง EDC
นอกจากนี้ ยังต้องจัดมุมจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าการเกษตร เพื่อเชื่อมโยงร้านค้ากับชุมชนช่วยให้สินค้าชุมชนมีช่องทางการจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น เพิ่มโอกาสทางการตลาด และรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการหมุนเวียนรายได้ในระบบเศรษฐกิจชุมชน และสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจบานรากให้มีความมั่นคงและยั่งยืน โดยให้ใช้โปแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถุงเงินประชารัฐ เพื่อใช้ในการชำระสินค้าผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทนเครื่อง EDC โดยเปิดโอกาสให้ร้านค้าปลีกจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค รถยนต์เคลื่อนที่เร่ขายสินค้า ร้านค้าในตลาดจำหน่ายผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ข้าว แกง ก๋วยเตี๋ยว เป็นต้น โดยจังหวัดยโสธรเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นมา เป้าหมายจังหวัดยโสธร 955 ร้านค้า

 

  

นันทิพัฒน์ แสนสุข ภาพ/ข่าว

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยโสธร (ส.ปชส.) /วรรณทอง ภูโสภา ยโสธร (ส.ปชส.) /วรรณทอง ภูโสภา ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
 
Read 30 times