Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

จ.ยโสธร จัดกิจกรรมติดตามนำเสนอผลงานโครงการพัฒนาเครือข่าย และการประชาสัมพันธ์ผู้บริจาคโลหิตของจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

Written by
Rate this item
(0 votes)
วันนี้ (14 ส.ค. 61) เวลา 09.00 น. นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ประธานเปิดกิจกรรมติดตามนำเสนอผลงานโครงการพัฒนาเครือข่าย และการประชาสัมพันธ์ผู้บริจาคโลหิตของจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมขวัญพัฒน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จ.ยโสธร
นางจินตนา ชัชวาลวงศ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมติดตามนำเสนอผลงานโครงการพัฒนาเครือข่าย และการประชาสัมพันธ์ผู้บริจาคโลหิตของจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดยโสธร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สภานายิกาสภากาชาดไทย ในการสร้างองค์กรการกุศลเพื่อมนุษยธรรม กำเนิดขึ้นด้วยพลังจิตอาสามีความเสียสละเพื่อส่วนรวม เพื่อเพื่อนมนุษย์ผู้อื่นอย่างไม่หวังผลตอบแทน ทำให้เกิดกิจกรรมการทำงานอาสาสมัครเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม อันเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานและขับเคลื่อนการพัฒนาของสภากาชาดไทยในอีกมิติหนึ่ง ยังเป็นการช่วยปฏิบัติงานของสภากาชาดไทย ตามพันธกิจต่างๆ ซึ่งจังหวัดยโสธรได้นำเสนอผลงานที่ได้ไปปฏิบัติในสถานศึกษาหรือท้องถิ่น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นต่างๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่อุดมการณ์หลักกาชาดให้ความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากล

 

นันทิพัฒน์ แสนสุข ภาพ/ข่าว

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยโสธร (ส.ปชส.) /วรรณทอง ภูโสภา ยโสธร (ส.ปชส.) /วรรณทอง ภูโสภา ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
Read 134 times