Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

จ.ยโสธร จัดงานวันสตรีไทยและวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ให้แก่สตรีทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ต่อบุคคลในครอบครัวให้เกิดความรัก ความอบอุ่น เพื่อเป็นกำลังใจในการเสียสละเพื่อส่วนรวม อุทิศตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนอื่น

Written by
Rate this item
(0 votes)
จังหวัดยโสธร จัดงานวันสตรีไทยและวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
วันนี้ (15 ส.ค.61) เวลา 13.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานเปิดงานวันสตรีไทยและวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 พร้อมด้วยนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ด้วยจังหวัดยโสธรร่วมกับสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัด และองค์กรสตรีภายในจังหวัด ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันสตรีไทยและวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ให้แก่สตรีทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ต่อบุคคลในครอบครัวให้เกิดความรัก ความอบอุ่น เพื่อเป็นกำลังใจในการเสียสละเพื่อส่วนรวม อุทิศตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนอื่น ยังเป็นการแสดงพลังด้วยความรัก ความสามัคคี และความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่มีพระราชกรณียกิจ ส่งเสริมให้สตรีไทย มีหน้าที่สำคัญเบื้องต้น 4 ประการ 1.พึ่งทำหน้าที่ของแม่ ให้สมบูรณ์ 2.พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้ดี 3.พึงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย 4. พึงฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น ขยัน และอดทน ต่อการทำงานช่วยเหลือสังคมเพื่อนมนุษย์อีกต่อไป และยังมีการมอบเกียรติบัตร สตรีดีเด่นจังหวัดยโสธร จำนวน 80 คน และมอบรางวัลการกล่าวสุนทรพจน์ พระคุณแม่
  

  

นันทิพัฒน์ แสนสุข ภาพ/ข่าว

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยโสธร (ส.ปชส.) /วรรณทอง ภูโสภา ยโสธร (ส.ปชส.) /วรรณทอง ภูโสภา ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
 
Read 48 times