Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการ ดังนี้ เวลา 10.00 น. บรรยายพิเศษ โครงการแรงบันดาลใจจากผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีธรรมวิทยา เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 4 ดี

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันนี้(16 ส.ค.2561) นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการ ดังนี้
          เวลา 10.00 น. บรรยายพิเศษ โครงการแรงบันดาลใจจากผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีธรรมวิทยา เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 4 ดี ประกอบด้วย คนดี การศึกษาดี สุขภาพดี และรายได้ดี ทั้งมีพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน จำนวน 40 ทุน รวมเป็นเงิน 40,000 บาท และมอบอุปกรณ์กีฬา โดยมีนางวัชรกาญจน์ คงพูล ศธจ.ยส.,นายอนุศาสตร์ พลายวิเคราะห์ พมจ.ยส.,นายนุศาสตร์ ซาเสน หน.บ้านพักเด็กและครอบครัว,ผู้บริหารสถานศึกษา,นายกฤษชานนท์ เที่ยงศิริ ผู้จัดการโรงเรียนศรีธรรมวิทยา,คณะครู-อาจารย์,นักเรียนเข้าร่วม ณ ห้องทับทิม รร.เจพี เอ็มเมอรัลด์


          เวลา 14.00 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัดยโสธร (คอจ.) ครั้งที่ 7/2561 เพื่อประชุมแนวทางการดำเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (มาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2 ) โดยมีนางวิชิตา เลิศพุทธิพงศ์พร คลังจังหวัดยโสธร,คณะกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องหมอนขิด

Read 116 times