Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันนี้ (17 ส.ค.2561) นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการ ดังนี้ เวลา 06.30 น. ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย เป็นหนึ่งในกิจกรรมการขับเคลื่อนวาระ 4 ดี:ด้านคนดี เวลา 09.00 น. ประธานพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านทำมาค้าขาย

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันนี้(17 ส.ค.2561) นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการ ดังนี้
          เวลา 06.30 น. ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย เป็นหนึ่งในกิจกรรมการขับเคลื่อนวาระ 4 ดี:ด้านคนดี ในโอกาสนี้พระครูอนุรักษ์วรดิษถ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองยโสธร/เจ้าอาวาสวัดสิงห์ท่า ได้กล่าวสัมโมทนียคาถาและให้พรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯโดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,นางพิมลรัตน์ สุกใส ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พุทธศาสนิกชน เข้าร่วม ณ ถนนคนเดินหน้าศาลหลักเมือง


          เวลา 09.00 น. ประธานพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านทำมาค้าขาย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวคุณค่า ชาวนาคุณธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน และให้ความสำคัญกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่งมีสมาชิกเป็นเกษตรกร มีการยกระดับการประกอบธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ สามารถดำรงธุรกิจของชุมชนได้อย่างมั่นคง และมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น โดยมีน.ส.ภาวิไล คำเพ็ง ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและแผนงานการค้าภายในประเทศ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์,นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,นายสุพิช สามารถ นอภ.ป่าติ้ว,ผู้ประกอบการ,สื่อมวลชน,เกษตรกร เข้าร่วม ณ วัดป่าสวนธรรมร่วมใจ หมู่ที่ 8 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว


          เวลา 10.30 น. ประธานเปิดสัมมนาเขื่อมโยงการตลาดสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อส่งเสริม ถ่ายทอดความรู้การวางแผน การผลิต การตลาด และสร้างเครือข่าย เชื่อมโยงการตลาดสินค้าเกษตรแก่สมาชิกแปลงใหญ่ โดยมีนายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดยโสธร,นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,นายสุพิช สามารถ นอภ.ป่าติ้ว,ผู้ประกอบการ,เกษตรกร เข้าร่วม ณ หอประชุมอำเภอป่าติ้ว

Read 100 times Last modified on วันศุกร์, 17 สิงหาคม 2561 16:51