Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดงานส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 2 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.  นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดงานส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 2 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ และของดีจังหวัดยโสธรให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้นโดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,นายชนาส ชัชชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดยโสธร,ผู้ประกอบการ เข้าร่วม ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร

   
          

Read 27 times