Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานคณะทำงานกลั่นกรองการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นระดับจังหวัด รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานคณะทำงานกลั่นกรองการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นระดับจังหวัด รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561. ณ ห้องประชุมปลาส้ม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

    

Read 166 times