Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. จังหวัดยโสธร ประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2561

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู และนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายอำเภอทุกอำเภอและหัวหน้าส่วนทุกภาคส่วน ร่วมประชุมครั้งที่ 10/2561 ประจำเดือนตุลาคม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) เพื่อประชุมสรุปรายงานผลการปฏิบัติประจำเดือนของแต่ละหน่วยงานในจังหวัด เสนอแผนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานภาคส่วนเพื่อพัฒนาจังหวัด ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้มอบโล่เกียรติบัตรรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 / ประกาศเกียรติคุณและป้ายสัญลักษณ์ Thai select / มอบเกียรติบัตรหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมานรายจ่ายประจำปี 2561 (งบลงทุน)ไม่เกินเป้าหมาย เป็นต้น

 

    

    

Read 134 times Last modified on วันศุกร์, 26 ตุลาคม 2561 10:18