Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ /โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปี 2561

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย ดร.คมวัชร เอี้ยงอ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยโสธร นายอำเภอเมืองยโสธร ผู้นำภาคเอกชน ข้าราชการ พ่อค้าและประชาชน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ /โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปี 2561 และกิจกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ. ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

Read 83 times