Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 10/2561 ประเดือนตุลาคม 2561

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 10/2561 ประเดือนตุลาคม 2561 โดยมีนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมฯ หลังจากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธรและคณะ ได้เข้าร่วมชี้แจงการเตรียมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา แก่นายอำเภอ. ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

Read 91 times