Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับและปรึกษาหารือผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับและปรึกษาหารือผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (นายกรีฑา สพโชค) ในวาระเดินทางติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2562/62 ด้านการตลาด และการลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่สนับสนุนงบประมาณ งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี(พลอากาศเอกประจิน จั่นจอง)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,หน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วม ณ ห้องรับรองยศสุนทร

Read 44 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 08 พฤศจิกายน 2561 13:43