วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร (ก.จ.จ.ยโสธร) ครั้งที่ 9/2561

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร (ก.จ.จ.ยโสธร) ครั้งที่ 9/2561 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร  ณ ห้องประชุมสีทอง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

  

Read 23 times