Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2561 และลงนามข้อตกลง MOU ร่วมกัน ภายใต้ "มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐระหว่างจังหวัดยโสธร และผู้แทนกระทรวงในพื้นที่จังหวัดยโสธรโดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,นายชมภู มหันตะกาศรี ทสจ.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ ทุกหน่วย,เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสีเงิน อบจ.ยส.

Read 37 times