Print this page

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมการประชุมชี้แจงเรื่องการยื่นบัชีทรัพย์สินและหนึ้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมการประชุมชี้แจงเรื่องการยื่นบัชีทรัพย์สินและหนึ้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล(Video Conference)ของกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),หัวหน้าส่วนราชการ,นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปจ.ยส.,ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด

Read 25 times