Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 14.20 น.นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีรับพระราชทานเหรียญกาชาดประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต ครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง

Written by
Rate this item
(0 votes)

          วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 14.20 น.นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีรับพระราชทานเหรียญกาชาดประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต ครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7 และผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร,นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร เข้ารับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 โดยมี เลขาธิการสภากาชาดไทย,ผู้บริหารสภากาชาดไทย,ผู้ว่าราชการจังหวัด,นายกเหล่ากาชาดจังหวัดในภาค 7,นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,ผู้บริจาคโลหิต จังหวัดยโสธร ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ณ หอประชุมศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

Read 50 times