Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในการเปิดโครงการการขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น.ที่ห้องประชุมวิถีอีสาน หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในการเปิดโครงการการขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นตลอดจนเกษตรกรที่ กรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทรเดชาร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธรได้ร่วมกันจัดขึ้นโดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรให้การต้อนรับ
พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาค 2 เปิดเผยว่าตามที่กองทัพภาคที่ 2 และกองอำนวยการรักษาความั่นคงภาค 2 ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเกษตรกรให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 341 โครงการ ดังนั้นในวันนี้จึงได้นำวิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมาทำความเข้าใจขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นตลอดจนเกษตรกรในจังหวัดยโสธรทั้ง 9 อำเภอเพื่อผู้นำท้องที่และท้องถิ่นจะได้ไปประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลและหมู่บ้านของตนเองได้ทราบและหากเกษตรกรต้องการก็จะได้เตรียมเอกสารหลักฐานตลอดขั้นตอนในการขอรับการสนับสนุนได้ถูกต้อง

   
สุรดา พลชัย ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

Read 43 times