Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นาย สมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยโสธร (ศอ.ปส.จ.ยส.) ประจำเดือน มกราคม 2562

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นาย สมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยโสธร (ศอ.ปส.จ.ยส.) ประจำเดือน มกราคม 2562 ซึ่งเป็นครั้งที่4/2562 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ (ชั้น๓) อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของจังหวัดยโสธร และนำเสนอผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  

กฤษฎา ศรอินทร์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส. ยโสธร

https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%AA-%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%A3-1960998350780396/

Read 48 times