Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 17.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาแหล่งอารยธรรมบ้านสิงห์ท่า ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 17.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาแหล่งอารยธรรมบ้านสิงห์ท่า ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้ประเทศไทยมีความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงกำหนดโครงการตลาดประชารัฐเพื่อมุ่งเน้นการขยายพื้นที่ทางการตลาด ให้ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่ม ได้มีพื้นที่ทางการตลาดอันนำมาซึ่งการสร้างรายได้เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตต่อไป ภายในงานยังมีกิจกรรมการแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมอีสานจากนักเรียนนักศึกษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้สนุกสนานอีกด้วย

  

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

Read 24 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 10 มกราคม 2562 14:23