Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 06.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานทำบุญตักบาตรย้อนยุค "วิถีถิ่น วิถีไทย" หนึ่งในกิจกรรมการขับเคลื่อนวาระ 4 ดี จังหวัดยโสธร (ด้านคนดี)

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 06.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานทำบุญตักบาตรย้อนยุค "วิถีถิ่น วิถีไทย" หนึ่งในกิจกรรมการขับเคลื่อนวาระ 4 ดี จังหวัดยโสธร (ด้านคนดี) ณ บริเวณถนนคนเดินบ้านสิงห์ท่า หน้าศาลหลักเมืองจังหวัดยโสธร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน จังหวัดยโสธร โดยมีพระภิกษุ/สามเณร จำนวน ๒๙ รูป และพุทธศาสนิกชน จำนวน 150 คน รวม 129 รูป/คน
ในโอกาสนี้ พระครูอนุรักษ์วรดิตถ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองยโสธร เจ้าอาวาสวัดสิงห์ท่า ได้ให้ข้อคิดคติธรรมในการดำเนินชีวิตแก่พุทธศาสนาสนิกชนจังหวัดยโสธร ดังคำอนุโมทนาที่นักปราชญ์ทั้งหลายได้ประพันธ์ขึ้นว่า “อัคคัสมิง ทานัง ทะทะตัง อัคคัง ปุญญัง ปะวัฑฒะติ” แปลได้ว่า “บุญนั้นจะเจริญแก่บุคคลผู้ที่ให้ของที่ดี” ฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นการให้เสื้อผ้าที่ดี อาหารที่ดี ล้วนเรียกว่าการให้สิ่งที่ดี แต่สิ่งสำคัญที่สุด ก็คือการให้น้ำจิตน้ำใจ คือ การให้ความรัก ความเมตตาต่อกัน อันนี้ถือเป็นสิ่งที่ดีเลิศกว่าทุกสิ่งทุกประการ เพราะเมื่อเราได้ให้ความรัก ความเมตตา ให้น้ำจิตน้ำใจต่อบุคคลอื่นแล้ว เราย่อมจะได้รับสิ่งเหล่านี้ตอบแทนกลับคืนมาเช่นกัน
สุดท้ายนี้ พระครูอนุรักษ์วรดิตถ์ ได้ให้พรแก่ผู้ที่มาร่วมทำบุญด้วยความตั้งอกตั้งใจ และได้ให้สิ่งที่ดีเลิศต่อกันแล้ว “ขอทุกสิ่งที่เป็นสิ่งที่เลิศ เป็นสิ่งที่ประเสริฐ จงย้อนกลับมาสู่ตัวทุกท่าน ตลอดปี และตลอดไป ขอให้ได้ประสบแต่ความสุขกาย สุขใจ อยู่ดีมีสุข อายุมั่นขวัญยืน ปรารถนาสิ่งใดที่เหมาะที่ควรที่จะเป็นไป ขอสิ่งทั้งหลายทั้งมวลเหล่านั้น จงสัมฤทธิผลแก่ทุกท่านดังที่ปรารถนา ทุกคน ทุกท่าน ตลอดไปเทอญ.”

  

สุรดา พลชัย ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

Read 27 times