Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนในเขตพื้นที่ทุรกันดารพื้นที่ห่างไกล

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนในเขตพื้นที่ทุรกันดารพื้นที่ห่างไกล อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ  วัดโพธิ์ศรีตาราม บ้านพอก  หมู่ที่ 6  ตำบลคำไผ่  อำเภอไทยเจริญ  จังหวัดยโสธร  เพื่อดูแลประชาชนในเขตพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล  ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพในด้านต่าง ๆ อาทิ  ปัญหาด้านสุขภาพช่องปาก  ปัญหาทางสายตา  ปัญหาสุขภาพจิต  และมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากจน  มอบผ้าห่มกันหนาว  และมอบพันธุ์ปลาให้กับประชาชนในพื้นที่  เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตชุมชนห่างไกล  ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้  มีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่ออกให้บริการ  เช่น  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ฯลฯ  เพื่อประชาชนที่มาร่วมงาน  จะได้รับบริการอย่างทั่วถึงและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด

 

  

 

เนตรพงษ์  ม่อมพะเนาว์  ข่าว/ภาพ

กมลพร  คำนึง  บก.ข่าว

ส.ปชส.ยโสธร

http://pr.prd.go.th/yasothon/ewt_news.php?nid=6458&filename=index

Read 35 times