Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมหารือและร่วมรับฟังข้อมูลจากผู้แทนเครือข่ายอนุรักษ์กลุ่มลำเซบายและกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายกรณีการคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมหารือและร่วมรับฟังข้อมูลจากผู้แทนเครือข่ายอนุรักษ์กลุ่มลำเซบายและกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายกรณีการคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัทมิตรผลไบโอ - พาวเวอร์(อำนาจเจริญ) จำกัด โดยมีนายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน,คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน,คณะทำงานฯ, เครือข่ายอนุรักษ์กลุ่มลำเซบายและกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย เข้าร่วม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์

Read 24 times