Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบูชาครู และทอดผ้าป่านานาชาติในเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติเลิงนกทา ครั้งที่ 2 ในเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14

Written by
Rate this item
(1 Vote)

วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบูชาครู และทอดผ้าป่านานาชาติในเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติเลิงนกทา ครั้งที่ 2 ในเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 โดยมีพระอธิการ ดร.บุญชวน ธมฺมโฆสโก เจ้าอาวาสวัดป่าวังน้ำทิพย์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายสุพิช สามารถ นอ.เลิงนกทา,ผู้บริหารสถานศึกษา,ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่,นักเรียน,อาคันตุกะศิลปินนานาชาติ เข้าร่วม ณ วัดโพธิ์เฉลิมราช ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา

Read 26 times