Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 16.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานพิธีเปิดโครงการรวมชนเผ่า ของดีโคกสำราญ มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรมนานาชาติพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 16.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  ประธานพิธีเปิดโครงการรวมชนเผ่า ของดีโคกสำราญ มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรมนานาชาติพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีนายสุพิช สามารถ นอ.เลิงนกทา,ผู้บริหารสถานศึกษา,นายมิตร บุญเพ็ง นายก อบค.โคกสำราญ,ผู้นำท้องที่, อาคันตุกะศิลปินนานาชาติ ประชาชน เข้าร่วม ณ โรงเรียนกุดคอก่านโคกกสำราญโนนสวรรค์ ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา

Read 21 times