Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันรัฐพิธีถวายราชสดุดีพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร

Written by
Rate this item
(1 Vote)

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันรัฐพิธีถวายราชสดุดีพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร  เนื่องจากวันที่  17  มกราคมของทุกปี  เป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย  โดยเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงค้นพบศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  ซึ่งได้ปรากฏเป็นหลักฐานที่สำคัญว่าชนชาวไทยได้มีศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีอันดีงามมาแต่โบราณกาล  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  5  ตุลาคม  พ.ศ.2553  จึงกำหนดให้วันที่  17  มกราคมของทุกปีเป็น  “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”  และกำหนดให้เป็นวันรัฐพิธี  เพื่อถวายราชสดุดีพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 

Read 21 times