Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 10.20 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีบวงสรวงพระบรมรูปราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 10.20 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีบวงสรวงพระบรมรูปราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร,นายจารุวัตร ภูแก้ว นอ.กุดชุม,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่,ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่,ประชาชน เข้าร่วม ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

Read 21 times