Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบูรณะและพัฒนาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดยโสธร เพื่อบำรุง รักษา บูรณะ และพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณท่าคำทอง

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบูรณะและพัฒนาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดยโสธร เพื่อบำรุง รักษา บูรณะ และพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณท่าคำทองซึ่งเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนในพื้นที่เคารพเลื่อมใส ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม มีความพร้อมสำหรับจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัด เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปจ.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้บริหาร อปท.,กำนัน ผูใหญ่บ้าน,ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วม ณ ท่าคำทอง วัดศรีธรรมาราม ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร

   

Read 48 times