Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.45 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2562

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.45 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติเงินโครงการที่กลุ่ม/องค์กรกองทุนพัฒนาบทบาทสตรียื่นขอกู้/ขอรับการสนับสนุน. ณ ห้องประชุมปลาส้ม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

Read 31 times