Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบแนวทางการบูรณาการและสานต่อกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดยโสธร พร้อมชมการนำเสนอผลงานในแต่ละชมรมก่อนการเข้าประกวดจริงในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบแนวทางการบูรณาการและสานต่อกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดยโสธร พร้อมชมการนำเสนอผลงานในแต่ละชมรมก่อนการเข้าประกวดจริงในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้บริหารสถานศึกษา,ผู้แทนภาคเอกชน และชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกประเภทชมรมในจังหวัดยโสธร เข้าร่วม ณ ห้องประชุมพญาแถน สนง.สสจ.ยส.

 

Read 24 times