Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 11.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดและมอบนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดยโสธร

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 11.30 น.  นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดและมอบนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดยโสธร การประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุและด้านการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยมีนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับและเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร

   

Read 32 times