Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)  ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  ดำเนินการโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธรและได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

   

Read 22 times