Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร บันทึกเทปรายการ “บอกกล่าวเล่าเรื่อง เมืองยโสธร” ณ ศูนย์ข่าว "Digital Center"

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจาก นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร บันทึกเทปรายการ “บอกกล่าวเล่าเรื่อง เมืองยโสธร”   ณ ศูนย์ข่าว "Digital Center" สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร  โดยมีนางกมลพร คำนึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร เป็นผู้ดำเนินรายการ เพื่อเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร สถานีวิทยุในพื้นที่และหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านที่เป็นเครือข่ายต่อไป

Read 32 times