Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
วันเสาร์, 30 มกราคม 3105 10:24

วันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานกิจกรรม"จิบกาแฟรับอรุณ" เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 29 มกราคม 2562  เวลา 07.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานกิจกรรม"จิบกาแฟรับอรุณ" เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยจัดวันอังคารสุดท้ายของเดือนในครั้งนี้มีหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพและมอบป้ายให้เจ้าภาพครั้งต่อไปเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับเป็นเจ้าภาพโดยมีท่านคมวัชร เอี้ยงอ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,ท่านเทิดทูน ภาสะฐิติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),น.ส.สิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหิกจ,ภาคเอกชน เข้าร่วม ณ สำนักงานพลังงานจังหวัด

Read 31 times